Kişisel Blog

Şeffaf Güneş Pilleri ile Binalar Enerji Üretecek

Yapı sektörü, güncel teknolojilere en çabuk uyum sağlayan alanlardan biridir. Elektrikli iş makinelerinden yapay zeka, 3D yazıcılardan drone kullanımına kadar birçok yenilik, kısa sürede özellikle büyük projelerde kendini gösterir. Çünkü sektör her zaman “daha iyisini” sunma felsefesiyle hareket eder.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sektörde kendini göstermeye hazırlanan teknolojilerden biri de güneş pilleri. Güneş enerjisinden farklı şekillerde yararlanarak sürdürülebilir, çevreci ve inovatif olmayı hedefleyen yeni şehircilik anlayışında bu doğrultuda güneş pillerinin önemli bir yer tutması bekleniyor.

İklim anlaşmaları ve çağın gerçekleri göz önünde bulundurularak “karbonsuz bir geleceğe” atılan yeni adımlardan olan güneş pilleri, Güney Kore’de devlet üniversitesi bünyesinde geliştirilmiş bir teknoloji. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu piller, saydam yapıdalar. Bu da varlıklarının belli olmamasını ve dolayısıyla şehirlerin estetik yapısına da uyum sağlamasını beraberinde getiriyor. İlk aşamada yüksek binalarda, gökdelenlerde kullanılması düşünülen bu güneş pillerinde, şeffaf yapıda üretilen güneş hücreleri bulunuyor.

En temel anlatımla güneş ışınlarını yakalayarak enerjiye dönüştüren bu piller, iletken tabakalarla birleşince de yenilenebilir enerji kaynaklarına yeni bir boyut kazandıracak ürünlere dönüşüyor. En başta gökdelenlerde, ardından tüm yapılarda kullanılması planlanan bu piller sayesinde binalar, yüzeylerinde bulunan iletken tabaka sayesinde güneş ışınlarını yakalayarak kendi enerjilerini üretebilecek. Evlerin pencereleri, gökdelenlerin dış kaplamaları, hatta elektronik aletler bile bu güneş pilleri ile elektrik üretip kullanabilir hale gelecek.

Uzun yıllardır kullanılan ve son yıllarda değeri daha iyi anlaşıldığı için çok yatırım yapılan güneş enerjisini günlük hayata taşımaya yarayacak bu teknoloji sayesinde de çevreye zarar veren fosil yakıtlara olan bağımlılığımız her geçen gün biraz daha azalabilir. Uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucu geliştirilen bu tabaka ile sadece binaların değil, gelecekte cep telefonlarının ve diğer elektronik cihazların da kendi elektriklerini üretmesi bekleniyor. Tabii güneş pillerinin kullanım alanı bunlarla sınırlı olmayacak.

Standart güneş enerjisi panellerinden çok daha verimli şekilde enerjiyi dönüştüreceği söylenen bu pilli tabakalar, aynı zamanda seracılık sektöründe de yeni bir çağı başlatabilir. Güneş panellerinden daha verimli dönüşüm oranı ile yüksek miktarda enerji üretebilecek piller, seraların içindeki bitkilerin gelişimine engel olmayacakları için esnek yapıları sayesinde tüm seraların dış kaplamasında kullanılabilir. Böylece görünmez bir güç olan güneş ışınları, yalnızca şehirlerde değil, tarım alanlarında da enerji kaynağı olarak kullanılabilecek.

Hayatımızın her alanında yer eden ve cebimize kadar giren tüm cam alanlar düşünülürse bu teknoloji sayesinde “yenilenebilir enerji kaynağı” kavramında bir güneş enerjisi devriminin arifesinde olduğumuz daha iyi anlaşılabilir. Üstelik bu dönüşüm bir lüks değil; sürdürülebilir, yeşil, karbonsuz ve daha yaşanılır bir dünya için karşı konulmaz bir gereklilik.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon