Kişisel Blog

İnşaat 4.0 Nedir? Yapı Sektöründe Dijital Dönüşüm Zamanı

Zaman zaman dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 gibi kavramlardan bahsediyorum, çünkü geleceğimizi bu kavramların şekillendireceğine inanıyorum. Bu kavramların bir yansıması olan İnşaat 4.0 kavramı da yapı sektörünü değiştirmeye başladı bile. Peki, İnşaat 4.0 nedir ve neden önemlidir?

Teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmak mümkün değil. Tüm dünyanın yaşamakta olduğu dijital dönüşüm ile birlikte günlük hayatımızdan üretim yöntemlerine kadar her aşamada dijital teknolojilerin getirilerinden faydalanıyoruz. İnsan gücünü ve dijital olmayan teknolojileri yavaş yavaş geride bırakıyor ve sadece birkaç tuşa dokunup komutlar vererek eylemlerimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Nesnelerin İnterneti kavramıyla birlikte Endüstri 4.0’da gördüğümüz bu dijitalleşmenin yapı sektöründe karşılığı ise İnşaat 4.0.

İnşaat 4.0; modern teknoloji ve yeni nesil üretim tekniklerinin inşaat projesinin başından sonuna kadar kullanılması ve tüm sürecin otomatikleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0’da olduğu gibi de geçmişten bugüne uzanan bir sürecin sonucu olduğu kabul edilebilir. İnşaat 1.0, kürek ve kazma gibi basit el aletlerinin kullanıldığı dönemi ifade eder. 2.0, vinç temelli çalışmayı karşılarken İnşaat 3.0 ise Revit ve BIM gibi yazılımların kullanılmasını temsil eder. Bugün yavaş yavaş geçiş yaptığımız İnşaat 4.0’da ise internet, kablosuz sensör, drone, lazer ve yazılım gibi kavramlarla teknolojiler bir arada kullanılır. Böylece tüm süreç otomatik olarak dijitalleştirilir.

Yapı sektörü, geçmişten bugüne insan emeğinin en yoğun olarak kullanıldığı sektörlerin başında gelir. Üstelik başarıya ulaşılabilmesi için sürece dahil olan tüm aktörlerin yakın ilişki içinde olup haberleşmesi gerekir. İnşaat 4.0’ın en büyük avantajlarından biri de bu iletişim sürecini anlık haberleşmeye dönüştürmesidir. Nesnelerin İnterneti ile birlikte yapı sektörünün tüm aktörleri, proje boyunca anlık bilgi paylaşımı ve görev dağılımı gibi işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu da hem verimli çalışmayı hem de internet bağlantısı olan tüm cihazların uzaktan kontrol edilebilmesini beraberinde getirir. Yani en basit tabirle inşaatın devam etmesi için insanların orada olmasına gerek kalmaz. Drone ve sensörlerle birleşince de şantiyeye gitmeden kontrol ve işlem yönlendirme, malzeme takibi ve gerekirse tedarik emri, onarım ve geliştirme ihtiyacı tespiti ile zaman ve güç tasarrufu elde edilir.

Bunun dışında İnşaat 4.0’ın özelliklerinden ve faydalarından biri de robotları inşaat sahasına aktif biçimde sürmesi. Uzaktan kontrol edilebilen ve karmaşık işlemleri de gerçekleştirebilen makineler yani robotlar, insan gücüyle çok zaman alan ya da tehlikeli olan işlemleri kolayca halledebilir. Bu da insan sağlığını korumaya alırken çalışma temposunun herhangi bir insani nedenle sekteye uğramasının da önüne geçer. Kısacası güvenlik ve verimlilik sağlar.

Ayrıca artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile projenin henüz başındayken sonucu ve sonuca giden yoldaki aşamaları görüp gerekli düzenlemeleri yapmak mümkün olur. 3D yazıcılar kullanılarak üretim maliyeti ve süresi en düşük seviyeye çekilir. Akıllı ev teknolojileri ile günlük yaşam daha güvenli ve pratik bir hal alır. Kısacası İnşaat 4.0 ile birlikte inşaat sektörü dijital dönüşüme adapte oldukça daha pratik, güvenli, düşük maliyetli, verimli ve çevreci yapılar inşa edilebilir.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon