Kişisel Blog

İnşaat Otomasyonu Yapı Sektörünü Nasıl Etkiliyor?

Teknoloji geliştikçe inşaat sektörünün de her geçen gün kendini yenilediğini sık sık vurguluyorum. Yıllar içinde geleneksel inşaat yöntemlerinden modern uygulamalara geçiş yapılıyor. Son yıllarda artan dijitalleşme sayesinde de yapı sektörü modern bir kimliğe bürünüyor. Robotlar, modüler yapılar, akıllı tasarımlar derken inşaat otomasyonu olarak adlandırılan kavram, yapı sektörünün geleceğini oluşturmaya başlamış durumda.

Yazılım ve donanımlardan yararlanarak dijital tasarım ve analiz, saha dışı üretim, yapı bilgi modellemesi (BIM) gibi uygulamalarla iş gücü üretkenliğinin artması, daha az maliyetle daha güvenli yapılar elde edilmesi, işçi sağlığını ve güvenliğinin daha yüksek seviyeye çıkarılmasını beraberinde getiren inşaat otomasyonu ile yapı sektörü, kendini baştan tasarlıyor diyebilirim.

En basit haliyle geçmişte manuel olarak yapılan yapı işlerinin otomatikleştirilerek makineler, yazılımlar ve robotlar tarafından yapılması olarak tanımlanabilecek inşaat otomasyonu; hesaplamaların yazılımlarla hatalardan arındırılması, üretimin daha güvenli hale gelmesi, hızlı ve düşük maliyetli olmasını beraberinde getirir. Saha dışı inşaat otomasyonu ve yerinde inşaat otomasyonu gibi farklı dallara ayrılabilen bu yaklaşım ile daha az zaman, maliyet ve enerji ile en yüksek verimin alınması hedeflenir.

Off-site construction yani saha dışı inşaat, yapı sürecini fabrika ile birleştiren bir yöntem. Yerinde inşa sürecinin aksine yapıya dair parçaların başka bir alanda üretilip taşınarak kalıcı olacak şekilde bir araya getirilmesi için bu sürecin tamamının yazılımlarla planlanması, her bir parçanın fabrikalarda üretilmesi, kalıcı inşa alanına makinelerce taşınması ve çoğu zaman inşaat robotlarından deste alınarak monte edilmesi gerekir. Yani sürecin neredeyse tamamında inşaat otomasyonu ön plandadır.

Bununla birlikte geleneksel yani yerinden inşaat yönteminde de her geçen gün otomasyondan daha fazla yararlanılıyor. Planlamadan ekipler arası koordinasyona, inşa sürecindeki ölçümlerden riskli alanlarda işçi güvenliğini sağlamaya kadar hemen her aşamada yazılımlar, inşaat robotları ve makinelerden destek alınır.

En ağır malzemelerin kaldırılmasından en ince hesaplara kadar tüm sürece yayılan inşaat otomasyonunun faydaları ise oldukça fazla. Üstelik hemen hepsi birbiriyle bağlantılı. Örneğin henüz planlama aşamasında inşaat yazılımları kullanılarak yapılan planlama ve ölçeklendirme sayesinde tüm sürece hakim olmak mümkün. Hangi aşamaların ne kadar süreceği, kullanılacak malzemenin miktarı, çıkacak inşaat atık oranı, riskler ve alınabilecek önlemler, ekipler arası iletişim ve koordinasyonun nasıl sağlanacağı belirlenebilir. Bu da daha verimli, hızlı ve güvenli bir inşa sürecini beraberinde getirir.

Bunun dışında otomasyonun sağladığı hız ve verim, çevresel etkilerin de en aza indirilmesini sağlar. Sürdürülebilir inşaat anlayışına uygun olarak daha az malzeme tüketimi, daha kısa sürede tamamlama, atık azaltma, kaliteyi artırma gibi katkılar sunar. Ayrıca inşaat robotları ve diğer makinelerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanılması, karbon emisyonu ve küresel iklim krizine karşı da destek sağlar.

İnşaat otomasyonu ile yapıların daha kısa sürede inşa edilebilmesi ve birçok zor görevin robotlar tarafından yerine getirilmesi, yapı maliyetini de önemli oranda azaltır. Bu da bir döngü olarak satış fiyatını aşağı çeker. Otomasyon teknolojileri yaygınlaştıkça daha kısa sürede daha düşük maliyetle yapıların üretilebilmesi, son kullanıcı olan diğer insanların ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin de menfaatinedir.

Üstelik kullanılan inşaat robotları ve diğer makineler sayesinde işçi sağlığı ve güvenliği de riske atılmamış olur. Ağır ve riskli işler için makinelerden faydalanılmasıyla işçilerin sık sık karşılaştığı inşaat kazalarının oranı düşer, güvenlik çalışma ortamı elde edilir.

Kısacası inşaat otomasyonu yaygınlaştıkça daha verimli, kaliteli, güvenli, düşük maliyetli ve uygun fiyatlı yapılar elde etmek mümkün hale gelir. Zamanın ve malzemenin tasarruflu şekilde kullanıldığı bu anlayış ile hem ekonomilere hem de çevresel sorunlar karşısında dünyanın geleceğine destek olunur. Ben de eldeki veriler ve gözlemlerim ışığında inşaat sektörü trendleri arasında yer alan bu anlayışın çok da uzak olmayan bir gelecekte yaygınlaşarak temel yöntem halini alacağını düşünüyorum.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon