Kişisel Blog

İnşaat Sektörünün Geleceğine BIM ve Artırılmış Gerçeklik Damgası

Modern inşaat sektörü teknolojinin en yoğun kullanıldığı alanlar arasında yer alıyor. Hemen her yeni teknolojinin yapı sektöründe nasıl kullanılabileceğine ve bu sayede işlerin nasıl daha kolaylaşabileceğine yönelik çalışmalar yapılır. Çünkü yapı sektörünün esası, verimliliğe dayanır. Daha güçlü malzemelerle daha kısa zamanda en kaliteli, çevreci ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmeye odaklanan bu sektörde en önemli teknolojilerden biri ise BIM olarak kabul edilir. O halde sizin için “BIM nedir, ne işe yarar, amacı nedir?” gibi soruların cevaplarını ele alalım.

Building information modeling kavramının kısaltması olan BIM, Türkçede yapı bilgi modellemesi anlamına gelir. En temel haliyle de farklı mimari projelerin tasarım, inşa ve uygulama aşamalarında görev alan bir tür 3 boyutlu bilgi paylaşım süreci olarak tanımlanabilir. Yapı bilgi modellemesi (BIM) yazılımları sayesinde bir mimari projenin farklı aşamalarında görev alan herkes, proje süreci ile ilgili güncel bilgilere ve tüm detaylara ulaşabilir.

Planlama, tasarım, inşa, onarım, düzenleme ve sonlandırma gibi tüm süreçlerde bilgi yönetimini ve paylaşımını mümkün kılan BIM ile tüm ekiplerin koordineli çalışması, bilgi alışverişinin güncel olması, hiçbir detayın gözden kaçmaması sağlanır. Projenin dijital olarak üç boyutlu modelinin oluşturulduğu yapı bilgi modellemesinde tüm güncel veriler bir araya getirilir. Böylece yapı şekillerine ek olarak görev süresi ve çalışma çizelgeleri, güncel ve tahmini maliyet, enerji kaynaklarının kullanımı, tesis yönetimi, afetlerden korunma gibi tüm süreçler dikkate alınır. Bu sayede her bir detayın oluşturduğu ya da oluşturduğu sonuçlar gözlemlenerek gerekli müdahaleler yapılabilir.

Sayıları artmaya başlayan akıllı şehir projelerinin de temelini oluşturan BIM süreci, birkaç prensip üzerine kuruludur. İlk olarak yapının modeli oluşturulur. Bu aşamada tüm hatalar fark edilerek inşa sürecinde daha az hatayla daha hızlı yol alınması sağlanır. Bu aşamada yapıda görevli tüm birimler planlama sürecine dahil olur ve maliyet/zaman dengesi de gözetilerek gerekli düzenlemeler yapılır. Ardından en başta girilen ve elde edilen verilere ek olarak güncel verilerle birlikte en doğru planlamaya odaklanılır. Yapı bilgi modellemesinin son aşaması ise planlamanın da ötesine geçip binanın yaşam döngüsüne dair katkılar da sağlamaktır. Kısacası en kısa sürede en verimli şekilde en doğru sonuca ulaşılması ve inşa edilecek yapının yaşam döngüsünün uzun olması için BIM’den yararlanılır.

BIM’in önemi de burada ortaya çıkar. İnşaat sektöründe gelişmiş ülkelerde standart haline gelen yapı bilgi modellemesinin önemi, verimliliği en üst seviyeye çıkarmasıdır. BIM’in avantajları sayesinde hata payı minimuma indirilirken projedeki tüm birimlerin senkronizasyonu sağlanır, elde edilen verilere göre tahmin edilebilirlik artar ve en doğru uygulamalar seçilir. İş gücü verimliliğinde oldukça yüksek oranda artış sağladığı gibi kaynakların etkin kullanımı ile zaman, malzeme ve bilgi kaybının önüne geçmesi de yapı bilgi modellemesinin önemini ortaya koyuyor. Kısacası yüksek kalite, yüksek hız ve düşük maliyet için günümüzde en geçerli yöntem olduğunu kabul etmek gerek.

Tabii yapı sektöründe teknolojiden faydalanmak için her geçen gün yeni projeler de üretiliyor. Bunlardan biri de XYZ Reality isimli şirketin geliştirdiği The Atom isimli proje. İnşaat çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen The Atom, temel olarak bir kask, ona bağlı özel bir gözlük ve kulaklıktan oluşuyor.

The Atom, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinden yararlanan özel tasarımı ile inşaatı daha akıllı, verimli ve doğru sonuçlar sunan bir yer haline getirmeyi hedefliyor. 3 boyutlu modellemeler sunarak tüm hataların fark edilebilmesini sağlayan The Atom, AR teknolojisi ile milimetrik kontrol hassasiyeti vadediyor. Tabii inşaat alanında yer alanlar için güvenlik kurallarına uygun koruma ve konfor da sunduğu özellikler arasında. Sahip olduğu artırılmış gerçeklik ekranları, hassas kontrol gücü, BIM modellerini görüntüleme ve doğrulama kabiliyeti ile daha verimli bir inşaat süreci sunacağına dair güçlü beklentiler bulunan bu teknoloji ve BIM modelleri ise hiç kuşku yok ki inşaat sektörünün geleceğini oluşturacak.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon