Kişisel Blog

Yakın Geleceğin İş Dünyasında Hangi Becerilere Talep Artacak?

İş hayatı oldukça dinamik bir yapıya sahip. Özellikle son yıllarda teknolojik gelişim hızlandıkça bu dinamiklik daha da hızlı bir yapıya bürünüyor ve uzun yıllar içinde yerleşmiş birçok kuralı ya da tanımı işlevsiz kılıyor. Son dönemde yaşanan değişimle birlikte de kaçınılmaz olarak iş dünyası büyük bir değişim geçiriyor. Bazı meslekler yok olurken yeni iş kolları ortaya çıkıyor, bazı beceriler daha değerli hale geliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun İşlerin Geleceği 2023 Raporu da bu konuya odaklanıyor.
 
İş dünyasının yakın geleceğine odaklanan raporda, hangi becerilere olan talebin artacağı, hangi mesleklerin gelişmeler ışığında daha az tercih edileceği ile ilgili bilgiler paylaşılıyor. Oldukça kapsamlı yürütülen çalışmanın odak noktasında ise kaçınılmaz olarak yapay zeka teknolojilerinin getirmekte olduğu değişim yer alıyor.
 
Dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce şirketin bakış açısını değerlendiren raporda, iş hayatında önümüzdeki beş yıl yaşanması beklenen değişimlere ışık tutuluyor. Buna göre önümüzdeki beş yılda iş dünyasında 10 işçiden 6’sının eğitime ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Yeni teknolojiler ve iş kolları, yeni becerileri de gerektirdiği için bugünün aktif çalışanları, yeni iş hayatında var olabilmek için ek eğitimler almak zorunda kalacak. Buradan da anlaşılabileceği gibi yakın gelecekte talebi artacak becerilerden biri yaşam boyu öğrenme. Geçmişte bilgi güncelleme ihtiyacı daha uzun aralıklarla gerçekleşirken bugünde ve gelecekte daima güncel kalmak ve gelişmelere uyum sağlamak şart.
 
Raporun da ışık tuttuğu üzere en çok ihtiyaç duyulan beceriler ise yapay zeka ve büyük veriyi kullanma, analitik düşünme ve yeniliklere açık olma. Rapor için ankete katılan kuruluşların %85’i, yeni teknolojilerin benimsenmesini ve dijital erişimi artıracak becerilerin geliştirilmesini en önemli talepler olarak başta tutuyor. Big data analizi, yapay zeka geliştirme, bulut bilişimden faydalanma olmazsa olmazlardan.
 
Benzer şekilde dijital platform geliştirme becerisi de yakın geleceğin yıldızlarından. E-ticaret her geçen gün değer kazandıkça ve geleneksel ticaretin yerini almaya başladıkça bu ihtiyaç daha da artıyor. Özellikle pandemi sürecinde çok hızlı büyüyen e-ticaret, artık yerini almış durumda. İş dünyası da bu hızlı değişime ayak uydurmak için dijital platform geliştirme becerisine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Tabii bu dijital dönüşüm yalnızca e-ticaret ile sınırlı değil. Eğitimden sanata her alanda dijitalin gücü hissedildiği için bu alanda yatırımlar artıyor.
 
Yeni Meslekler, Eskiyen Meslekler
 
Raporun devamında daha fazla talep edilecek becerilerde dayanıklılık, çeviklik, esneklik, motivasyon ve kişisel farkındalık, merak, liderlik gibi özellikler sıralanıyor. Bu özelliklerin bazıları geçmiş dönemlerde de talep ediliyordu, ancak yakın gelecekte birçok sektör için mesleki yeterlilik kadar önemli görülüyorlar. Çünkü başta liderlik olmak üzere bu özelliklerin birçoğu sonradan edinilmesi kolay olmayan ya da zaman alan beceriler. Temel ya da daha üstü seviyede birçok iş, makineler ve yapay zeka tarafından gerçekleştirilecek olsa bile insanlar hala iş hayatının merkezinde yer alacak ve karar alma, liderlik etme, motivasyon sağlama gibi özelliklere daha fazla ihtiyaç duyulacak.
 
İşlerin Geleceği Raporu’nda aynı zamanda yakın geleceğin popüler meslekleri ve orta vadede ortadan kalkması beklenen mesleklere de yer veriliyor. Buna göre en hızlı büyüyen meslekler arasında yapay zeka ve makine öğrenme uzmanlığı, bilgi güvenliği analistliği, veri bilimciliği, robotik mühendisliği, fintech mühendisliği, dijital dönüşüm uzmanlığı yer alıyor. En hızlı ortadan kalkacağı düşünülen meslekler ise posta memurluğu, banka memurluğu, veri giriş uzmanlığı, stok kayıt görevi, yönetici asistanlığı, muhasebecilik ile sigorta ve finans uzmanlığı yer alıyor.
 
Kısacası bizi yakın gelecekte daha çok teknoloji, daha çok inovasyon, daha çok dijital dönüşüm bekliyor. Bu değişimler de farklı becerilere olan talepleri artırıyor. Makinelerin ve yapay zeka destekli cihazların gerçekleştirebileceği görevler ise artık daha az ihtiyaç duyulacak meslekler arasında yer alacak. Önemli olan ise değişime ayak uydurmak olacak.
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon