Kişisel Blog

Melek Yatırımcılar Girişimlere Daha Sağlam Gelecek Sunuyor

Son dönemde popülerliği gittikçe artan kavramlardan biri olan melek yatırımcılık, hakkında çok az şey bilinse de hemen her girişimcilik konuşmasında karşılaşılan bir kavram. Peki, aslında melek yatırımcılık nedir, kime melek yatırımcı denir ve daha da önemlisi melek yatırımcının avantajları nelerdir?

İyi bir fikri ve iş planı olan girişimcilerin karşısına çıkan en büyük sorun, fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak sermayeden yoksun olmalarıdır. Bu sebeple de gereken desteği sunacak yatırımcılara ihtiyaç duyarlar. Yatırımcılar da belli oranlarda ve belli şartlar karşılığında bu desteği sağlarlar. İşte bu yatırımcılar, melek yatırımcı olarak anılıyor. Aslında bunu eskiden “iş kurmaya” karar veren tanıdığa borç para vermeye ya da kâr ortağı olmaya benzetebiliriz. Ancak aralarında çeşitli farklar tabii ki var.

Girişimcilerin işlerini kurmak için yalnızca sermaye ihtiyacı duymadığı bir gerçek. Aynı zamanda deneyim ve iş ağı gibi alanlarda da eksiklik çekerler. Melek yatırımcı da girişimlere, fikir aşamasında ya da bir adım sonrasında yatırım yaparak hem sermaye hem de tecrübe katarlar. Bu yatırımın şekli ise hissedar olmak üzerine kuruludur. Girişiminin azınlık hissesine sahip olan yatırımcı da ticaretin doğası gereği yaptığı yatırımı birkaç yıl içinde katlayarak kazanmayı hedefler. Ülkemizde son dönemde yaygınlaşmaya başlayan melek yatırımcılıkta en başarılı ülkeler ABD, İngiltere, Kanada, Rusya, Çin gibi büyük ekonomiler. Kıta Avrupası ise henüz bu alanda istenilen performansı sunmaktan uzak.

Ülkemizde ise yapılan son düzenlemelerle birlikte melek yatırıma Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi, melek yatırımcıya ise Bireysel Katılım Yatırımcısı deniyor. Bu tip bir yatırımcı olmak için de Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansı almak gerekiyor. Bunun için de kabaca iki şart var: Gelirin belli bir seviyenin üzerinde olması ve iş tecrübesinin bulunması. Tabii bu özellikler ayrıntılı tariflere sahip; ancak önemli olan her melek yatırımcı olmak isteyenin bunu hemen gerçekleştiremeyeceğini bilmesi. Ülkemizde lisanslı melek yatırımcı sayısı 500’e yaklaşmış durumda ve bunların büyük kısmı da İstanbul’da. Yani iyi bir fikir, iyi bir iş planı ve İstanbul’a yakın olmak, girişimcilik için önemli artılar.

Peki, bir melek yatırımcı nasıl yatırım yapar ve melek yatırımcı bulma yolları nelerdir? En başta, melek yatırımcının asıl hedefinin orta ve uzun vadede kâr etmek olduğu unutulmamalı. Bu nedenle karşısına çıkarken gerçekçi bir iş planının sunulması şart. Adım adım hem işin hem de maliyetlerin gelecekteki durumlarına dair gerçekçi beklentiler ve büyümeye yönelik aktiviteler mutlaka hazır olmalı. Piyasaya, trendlere ve tahminlere hakim olan melek yatırımcıyı etkilemek için en önemli şart bu. Bir diğer beklenti de somut örnekler sunulması. Yani tüm görüşme ve ikna süreci boyunca anlatmak yerine yapılan anlaşmaları, alınan teklifleri ya da ürünün ilk örneklerini sunmak, somut şeyler üzerinden konuşmayı seven yatırımcının beklentileri arasındadır. Ayrıca olası sorunlara dair çözümler, yani B ve C planlarının hazır olması da melek yatırımcı adayını etkilemek için önemli noktalardır. Tüm bunların temelinde de güven duygusunun yattığı unutulmamalı. Yatırımcının sizinle uzun ve kısmen belirsiz bir yola çıkması için size güven duyması ve inanması gerekir.

Tüm bu çabanın sonunda anlaşma sağlanırsa melek yatırımcının ağından faydalanmak, sermayesiyle güçlenmek ve tecrübesiyle etki alanını genişletmek, girişimcinin elde edeceği kıymetli şeylerdir.

Son ve en önemli soruya gelirsek: Nasıl melek yatırımcı bulunur? Bu noktada ülkemizde son dönemde sayısı artan çeşitli melek yatırımcı ağı oluşumlarından destek alınabilir. Milestone Capital Partners, Inventram, Endeavor, Fongoogo, ODTÜ METUTECH Ban, Galata Business Angels gibi melek yatırımcı ağları üzerinden, düzenlenen etkinlikler aracılığıyla melek yatırımcılara ulaşmak mümkün. Temas kurduktan sonrası ise fikrinize ve onu ne kadar iyi savunabildiğinize kalmış.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon