Kişisel Blog

İşletmenin Geleceği İçin Benchmarking Neden Önemlidir?

Her yıl yüzlerce hatta binlerce işletme açılıyor, bir o kadarı da kapanıyor. Bu döngüde başarılı olmak için de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan biri de başarılı olan şirketleri incelemek ve bir kıyaslama yapmak. Yani günümüzdeki adıyla benchmark yapmak. Peki, benchmarking nedir? Önce tanımından başlayalım.

Benchmarking, en basit haliyle işletmeler için örnek alınan diğer işletmelerle kıyaslama yapmak anlamına geliyor. Benchmarking yönteminin amacı da bu analiz sayesinde şirket verimliliğini, performansını, üretimi, kaliteyi ve karlılığı artırmak. Yani diğer şirketlerin ne yapıp başarılı olduğunu inceleyerek dersler çıkarmaya ve bunları uygulamaya yarıyor.

Yine bir soruyla ilerleyelim. Benchmarking neden önemlidir? Önemlidir, çünkü standardın ne olduğunu bilmezseniz o standardın neresinde yer aldığınızı da anlayamazsınız. Bu ne demek? Mesela yeni bir projeniz var ama maliyet, zaman ve beklenti konularında net bir fikriniz yok. Bir referans noktanız olmalı ki buna göre doğru ya da yanlış yolda olduğunuzu fark edebilesiniz. Projenin tamamlanma süresini 6 ay olarak belirlediniz ama bu ortalama bir süre mi, yoksa siz gerekenden çok ya da az süre mi verdiniz? Bunu öğrenmenin en kolay yolu, benchmarking ile diğer işletmelerde benzer projelerin ortalama süresini, maliyetini ve getirilerini öğrenerek kıyaslama yapmaktır.

Ayrıca bir ürünün teslimat süresi sizde 3 iş günü ama diğer şirketlerde kaç gün? Yani siz bu 3 gün ile ürünü hızlı mı teslim ediyorsunuz, yoksa diğer şirketlerin ortalaması 1 gün ve siz geç mi kalıyorsunuz? Yani hem gelecek projeleriniz hem de var olan uygulamalarınızı geliştirmeniz için benchmarking yapmanız oldukça önemli. Benchmarking’in amacı, size bir standart sunmak, iyi ve eksik noktalarınızı görmenizi sağlamak, atmanız gereken adımlar konusunda yol göstermek, kısacası hedefleri doğru belirleyip sizi başarılı kılarak daha çok müşteriye ulaşıp memnuniyet sağlamak.

Tabii bu noktada “Benchmarking’in amacı nedir?” sorusunun cevabı kadar amacının ne olmadığını da iyi bilmek lazım. Amaç en iyiyi belirleyip buna ulaşmaya çalışmaktır ama asla tüm sorunlara çözüm bulma çalışması değildir. Zaten böyle bir çalışma mümkün de değildir. Her organizasyonun çalışma prensipleri -benzer noktalar çok olsa bile- birbirinden farklıdır ve birçok sorunun çözümü şirket prensiplerine özeldir. Bu nedenle diğer şirketlerin çözümleri, sizin şirketiniz için uygun olmayabilir.

Son ve en önemli soruya geldi sıra: Benchmarking nasıl yapılır? Kıyaslama uygulaması yapmak iki ya da daha fazla şirketin, ortak bir zeminde anlaşarak çalışma yöntemlerini birbirleriyle paylaşması ile başlar. Bu noktada bilgi paylaşımının hangi noktaya kadar olacağı, paylaşılmayacak noktaların en baştan belirlenmesi gerekir. Bilgilerin kopyalanması, kötü amaçlarla kullanılması gibi korkular, yapılacak şeffaf anlaşmalarla rahatlıkla giderilebilir.

Detaylı planlama ve şirket seçimi aşamasından sonra belirlenen şeffaflık doğrultusunda bilgilerin paylaşılmasına geçilir. Analizler ve raporların hazırlanmasının ardından belirlenen eksik ya da hatalı noktalara göre çözüm önerileri geliştirilir. Son aşama da tabii ki belirlenen çözüm önerilerinin uygulamaya konulmasıdır. Burada da doğru zamanda harekete geçmek ve kaynakları en uygun şekilde kullanmak önemlidir. İlgili tüm yönetim kadrosunun desteği ile uygulamaya konulacak bu yöntemlerin başarılı olabilmesi için belirlenen çözümlere sadık kalınması şarttır. Aksi durumda başarısızlıkla da karşı karşıya kalınabilir.

Son olarak benchmarking’in başarılı olabilmesi için gelişime ve değişime açık olunması, yeni düzenin yeni şartlar getireceğinin bilinciyle adımları atılması gerektiği unutulmamalı.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon