Kişisel Blog

İş Hayatında Başarı: Kurum İçi Girişimcilik Nedir?

Bir işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyebilmesi için daima değişime ve yeniliğe ayak uydurması gerekir. Çünkü hareket halinde olmayan parçaların paslanmaya yüz tutması gibi işletmeler de dönüşümlerini sürdürmedikleri durumda köhneleşmeye, zamana ayak uyduramamaya mahkumdurlar. Bu nedenle yeni fikirlerin peşinden koşmak, inovatif yaklaşımı benimsemek, mevcut olandan daha iyi ve farklısını aramak şart. Kurumlar için bunu sağlamanın yollarından biri ise son yıllarda önemi daha iyi anlaşılan intrapreneurship yani kurum içi girişimcilik.
 
Girişimcilik kavramını yakından bilsek de kurum içi girişimcilik ile ilgili bir tanımlama yapmak yerinde olabilir. Bir kurumun bünyesinde görevli personelin, kurumdan ayrılmadan yeni fikirler üretmeleri ya da projeler geliştirmeleri ve bunun hayata geçirilmesi için tüm organizasyonun yapılması olarak tanımlayabileceğim iç girişimcilik, işletmelerin kendi içlerinde oluşturdukları değişim ve inovasyon kültürünün bir sonucu olarak kabul edilebilir.
 
Şirket personelinin yeni fırsatlar ve potansiyel alanlar ile ilgili projeler üretip şirketin değerlendirmesine sunması, kurum için girişimciliğin temeli. Aslında birçok büyük kurum, bu alanda önemli yatırımlar yapıyor. Google’ın Gmail, Sony’nin de PlayStation ile elde ettiği başarılar en popüler örnekler arasında. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi kurum içi girişimcilik, şirketlerin AR-GE departmanlarının kontrolünde gelişen bir süreç değil. Şirketin tüm birimleri inovasyon kültürünün bir parçası olarak kabul ediliyor ve şirket kültürü, yeniliği her açıdan destekliyor.
 
Girişimcilikten farklı olarak çalışanların yeni fikirler geliştirip kendi şirketlerini kurarak yatırım almasından ziyade bu fikirlere kurumun yatırım yapmasına odaklanan iç girişimcilik; bu sayede şirketin yeni yetenekleri, fikirleri, alanları tanıyıp büyümesini beraberinde getirir. Hem çalışanın hem de şirketin refahı ve geleceği için büyük fırsatlar sunan bu yaklaşım ile değişim yönetimi kolaylaşır, motivasyon artar, iş hayatında başarıya giden yolda güçlü adımlar atılır.
 
Kurum İçi Girişimcilik Neden Önemli?
 
Tabii kurum içi girişimciliğin faydaları kadar iç girişimcinin özellikleri de bu noktada değinilmesi gereken konular arasında. Yenilikçi bir ruha, problem çözme yeteneğine, pazar araştırması ve fikir geliştirme özelliklerine sahip olması gereken kurum içi girişimciler, fırsatları tespit etmek ve değerlendirmek için risk alabilen, organizasyonu yönlendirebilen kişilerdir. Bu özellikleriyle birlikte de sorumlulukları fazladır.
 
Şirketin rekabet gücünü artırabilecek fikirler üretmeleri gereken iç girişimcilerin sorumlulukları arasında fikrin geliştirilmesi, proje yönetimi, problemleri çözme, risk değerlendirmesi yapma ve gerekli tüm unsurları sürece aktif şekilde dahil etme gibi gereklilikler yer alır. Yani bir lider gibi yönetmeli, bir geliştirici gibi fikir takibi yapmalı, bir araştırmacı gibi pazara ve alana hakim olmalı.
 
İnovasyon sürekliliği sağlayan ve inovasyon kültürüne katkı sunan, büyümeyi sağlayarak rekabette avantaj getiren, yeteneklerin elde tutulmasını ve yeni yeteneklerin kazanılmasını sağlayan kurum içi girişimciliğin avantajları kadar dikkat edilmesi gereken dezavantajlarından da bahsetmek lazım. Bir kurumda iç girişimciliğin başarılı olabilmesi için yeni fikirlerin benimsenmesi, finansal destek ve motivasyon olmazsa olmaz. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde yetenekli personeli elde tutmak güçleşeceği için başarısızlık kaçınılmaz olabilir.
 
İç Girişimcilik Nasıl Sağlanır?
 
Kurum içi girişimcilik kültürünün sağlanabilmesi için de en başta iç girişimciliğin bir kurum kültürü olarak benimsenmesi gerekir. Temel stratejiler arasında yer verilmeli, rekabette ve yetenek yönetiminde etkili bir araç olarak görülmelidir. Çalışanların yeni fikirler geliştirmeleri için ihtiyaç duyacakları eğitim, organizasyon, mali destek gibi koşullar sağlanmalı ve liderlik kademesinin bu kültürün mutlak destekçisi olduğu hissettirilmeli. Başarısızlıkta tüm sonuçlar sahiplenilerek personelin cesaretlendirilmesi ve yeni fikirleri açık olma halinin kanıtlarla ortaya konulması da olmazsa olmaz.
 
Bu koşulların sağlanması durumunda eleştirel ve farklı düşünce yapısına sahip, fırsatları erkenden fark edebilen, risk alıp fikirleri hayata geçirebilen yetenekli çalışanların sayısı artabilir ve aslında neredeyse kaçınılmaz olarak iş hayatında başarı elde edilebilir.
 
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon