Kişisel Blog

İnovatif Yöntemlerle Acil Temiz Su İhtiyacını Karşılamak

Çağımızın en büyük problemlerinden birinin su krizi olduğunu sık sık vurguluyorum. Milyarlarca insanın hayatını doğrudan tehdit eden ve son yıllarda artan şekilde ülkemizde de hissedilen temiz su ihtiyacı için dünyanın farklı bölgelerinde ise birçok proje geliştiriliyor, inovatif çözümlerin hayata geçirilmesine odaklanılıyor. Bu çalışmalar ise Afrika’dan Asya’ya oldukça geniş bir coğrafyaya yayılıyor.
 
Örneğin Mozambik’te acil bir duruma dönüşen temiz su ihtiyacını karşılamak için pratik bir yöntem olan sistemin en ücra köylere bile ulaştırılmasına çalışılıyor. Kirlenmiş su kaynakları nedeniyle salgın hastalıklarla karşı karşıya olan bölge halkına acil bir çözüm olarak dağıtılan arıtma sistemi, bir tür dahili pompadan oluşuyor. Görevi ise kirlenmiş suları arıtarak içme suyuna dönüştürmek. Hafif yapıları sayesinde kolayca taşınabilen bu pompalar, zorlu arazi koşullarına sahip olan ülkenin farklı bölgelerine kanolar ya da motosikletlerle ulaştırılıyor.
 
Kuraklıkla mücadele eden Yemen ve Somali’de ise yer altı sularını ve deniz suyunu tuzdan arındırmaya odaklanan çalışmalar yapılıyor. Hem insani ihtiyaçlar hem de tarım ve hayvancılık gibi temel ihtiyaçlar için kritik öneme sahip tatlı su ihtiyacını karşılamak adına kurulan portatif tesisler, tuzlu ve kumlu suları filtreleyerek içilebilir temiz suya dönüştürüyor. Güneş enerjisi ve rüzgar panelleriyle çalışan bu arıtma sistemleri, her geçen gün daha şiddetle hissedilen iklim değişikliğine karşı geçici de olsa bir çözüm sunuyor.
 
Benzer şekilde nüfusunun yarısının temiz suya erişiminin bulunmadığı Güney Sudan’da da güneş enerjili su arıtma tesisleri ile temiz su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bakımı ve kullanımı da oldukça kolay olacak şekilde tasarlanan bu sistemin güneş enerjisiyle çalışması da yakıt ihtiyacını ve dolayısıyla yüksek maliyeti ortadan kaldırıyor.
 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ise erişilmesi güç olan bölgelere temiz su sağlanabilmesi için 100 kilometreyi aşan ve nehir yatağına bağlanan bir boru hattı çalışması mevcut. On binlerce kişinin temiz su ihtiyacını karşılamak için geliştirilen bu proje, yer çekiminin oluşturduğu güçle suyu pompalayarak güvensiz durgun su kaynaklarını kullanmak zorunda kalan insanlara temiz su sunmaya odaklanıyor.
 
Afrika’dan Asya’ya Benzer Problemler
 
İklim krizinin ve su kıtlığının şiddetle hissedildiği Afrika ülkelerinde olduğu gibi Asya’da da temiz su ihtiyacı için geliştirilen projeler bulunuyor. Depremler ve coğrafi koşullar nedeniyle son yıllarda artan şekilde temiz su kaynaklarına erişim sorunu yaşanan Nepal’de yerel halkın temiz suya ulaşabilmesi için yer çekiminden güç alan su tedarik sistemi projesi geliştirilmiş. Sistemin suyu yeraltından alıp musluklar ile evlerde erişilebilir hale getirmesi sayesinde ücra bölgelerdeki halkın temel ihtiyacı karşılanabiliyor.
 
Endonezya’da ise deprem ve tsunami nedeniyle ağır hasar gören altyapı, bazı bölgelerde temiz suya erişimi imkansız hale getirmişti. Yapılan inovatif sanitasyon çalışmaları ile yeraltı su kaynakları, enerjiye ve kimyasal maddelere ihtiyaç duyulmadan içme suyuna dönüştürülüyor. Benzer şekilde Myanmar’da da temiz suya erişimin ülke geneline yaygınlaştırılması için arıtma sistemleri geliştiriliyor. Var olan su kaynaklarının temizlenmesi sağlanırken yeni su kaynaklarına ulaşım için de sistemler geliştiriliyor.
 
Kısacası Afrika’da, Asya’da, hatta Güney Amerika’da yani dünyanın çok farklı bölgelerinde milyarlarca yüz milyonlarca insanın en şiddetli şekilde hissettiği temiz su ihtiyacını karşılamak için birçok proje geliştiriliyor. Odaklandıkları temel nokta ise su kaynaklarının hijyenini sağlamak, atıkları ortadan kaldırmak. Yani elimizdeki kısıtlı miktardaki suyun temiz su olarak kalmasını sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Bizim de ülkece su stresi ile karşı karşıya olduğumuz düşünülürse gelecekte daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için daha yoğun çalışmamız gerektiği bir kez daha kendini gösteriyor.
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon