Kişisel Blog

İnovasyonda Başarılı Olan Şirketlerin Sırrı Ne?

Öyle bir dönemdeyiz ki artık başarılı olmak için sadece çok iyi bir fikre ya da güçlü bir sermayeye sahip olmak yetmiyor. İnovasyondan tümüyle yararlanmak, AR-GE için her zamankinden daha çok yatırım yapmak ve “iş” ya da “ürün” değil de bir deneyim olarak görüp bunu yansıtmak gerekiyor. Yani bakış açısını tamamen değiştirip yeni olan her şeye bir fırsat vermek gerekiyor. Üstelik bunu başarabilen, yani inovasyonda başarı yakalayabilen şirket sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Peki, bu şirketlerin sırrı ne? Yani inovasyonda başarılı olan şirketler neyi doğru yapıyor?

Hangi alanda olursa olsun başarılı olmak için ilk kural odaklanmak. Yapılan işte, üretilmesi gereken fikirde ya da verilmesi gereken hizmette verim elde edebilmek için o göreve odaklanmak ve asıl enerjiyi süreci geliştirmeye, sonuca ulaşmaya harcamak gerekiyor. Yan meselelere harcanan enerji ise asıl problemin ya da konunun daha uzun süre varlığını sürdürmesine sebep olabiliyor. Tabii odaklanıp enerjiyi verimli şekilde harcamak için iş birliğinden de kaçınmamak gerekiyor. Yani inovasyonda başarı için ikinci kural, ekip içi ya da kurum içi iş birliğine açık olmak. Bir strateji üretilecekse bu alanda tecrübeli diğer kişiler ya da ekiplerden bilgi alınabilir, tecrübeli kişilerin birikimlerinden yararlanılabilir, takım çalışması sayesinde daha önce dikkatten kaçan bir nokta aydınlatılabilir. Bu adım sayesinde yeni bir perspektif kazanarak başarıya ulaşmak mümkündür.

Tabii kurum içinde ya da ekip içinde fikir alışverişi yapmak, tecrübelerden yararlanmak, iş birliği kurmak için ekip üyelerinin uygun donanıma sahip olması gerekiyor. Bu da demek oluyor ki başarılı olmak için yapılması gereken üçüncü şey, sayısı kaç olursa olsun nitelikli kadroyla yola çıkmak. İşe alma ya da ekip kurma aşamasında bu noktaya dikkat ederek her bir üyenin sizin için değerli olabilecek, ufkunuzu bir adım ileri taşıyabilecek, sizi yeniliklerle tanıştırabilecek bir ya da birkaç ayırt edici özelliğinin olması gerekiyor. Bu sayede başarı için tüm eksiklerinizi gidermeniz mümkün. Ne de olsa başarı bir ekip işi. Tek başına elde edilen başarının kalıcı olması ise pek mümkün değil!

Etkili bir ekibiniz var, odaklandınız ve iş birliği yapmaktan kaçınmıyorsunuz. Ancak başarı sadece bu üç adımla gelmeyecektir. Çünkü insan doğası, motivasyona açtır. Yani kişilerin zaman zaman yeteneklerini sergilemek, etkili kullanmak için teşvik edilmeleri gerekir. Bu nedenle karşılayabileceğiniz tatmin edici bir beklenti oluşturmanız, başarılı sonuçlar elde etmenize yardım edebilir. Tabii bu noktada en basit tabirle ayarı iyi tutturmanız önemli. Çünkü görev için fazla büyük ya da önemsiz sayılabilecek kadar küçük teşvikler, beklediğiniz sonuçlara ulaşmanıza mani olabilir.

İnovasyonda başarılı şirketlerin ortak özelliklerinden biri de verimlilik oranlarını belli aralıklarla ölçmeleridir. Yani ekip olarak kaynaklarınızı ve enerjinizi verimli harcayabildiniz mi, ilerleme kaydedebildiniz mi, beklentilerinizi karşılayabildiniz mi, basitleştirmek gerekirse kâr edebildiniz mi, ölçmelisiniz. Bu ölçümler sayesinde doğru hamleler yapıp yapmadığınızı, yaptığınız belli değişikliklerin ya da yeniliklerin ne gibi etkileri olduğunu bu sayede öğrenebilirsiniz. Bu da aynı şekilde devam etmek ya da değişikliğe gitmek konusunda fikir sahibi olmanızı sağlar. Çünkü veriler üzerinden kararlar almak hemen her zaman daha doğru hamleler geliştirmenizi sağlar.

Buraya kadar özetlemek gerekirse inovasyonda başarıya ulaşabilmek için odaklanmak, iş birliğine açık olmak, iyi bir ekip kurmak, teşvik-motivasyon aşamasını unutmamak ve eylemlerin sonuçlarını ölçmek gerekiyor.

Başarıya giden yoldaki son adım ise ölçülebilirlikten uzak, ama oldukça önemli: Bir şirket kültürü oluşturmak. Doğru insanları bir araya getirip doğru zamanda doğru adımları atsanız bile ekip ya da şirket içi uyum olmazsa başarının kalıcı olması yine pek mümkün değil. Çünkü insan, doğası gereği aidiyet ve güven duygularının karşılanmasını ister. En profesyonel ortamlarda bile yabancılık hissi, işe olan heyecanın azalmasına; ekip içi çatışma ise iş birliğinin zedelenmesine yol açabilir. Bu nedenle ritüelleri, kuralları ve doğruları olan bir kültür oluşturmak –sizin durumunuzda sürekli gelişime odaklanan bir inovasyon kültürü- başarıya giden yolda en sağlam dayanak noktalarındandır.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon