Kişisel Blog

İklim Hareketinin Liderleri: Etkili Bir Değişim İçin Global Topluluklar Oluşturmak

İçinde bulunduğumuz dönem için “Aşırılıklar Çağı” benzetmesini yapmak çok da yanlış olmaz. Üstelik bu aşırıya kaçma alışkanlığımız yalnızca kendimize değil, yaşadığımız çevreye ve dolayısıyla tüm dünyaya zarar veriyor. Fosil yakıt kullanımından doğal kaynakları kirletmeye, ham madde israfından atmosfere zarar vermeye kadar birçok şekilde dünyanın hem bugününü hem de geleceğini olumsuz şekilde etkiliyoruz. Öyle ki atmosfere salınan gazlar nedeniyle -aslında çok uzun bir döngüsü bulunan- küresel ısınmayı bile hızlandırıp geleceğimizi riske atmış durumdayız.

Tüm bunlara rağmen tamamen geç kalmış sayılmayız. Planlı ve kararlı bir şekilde atılacak adımlarla bu süreci en az zararla tersine çevirme şansımız var. Bunu sağlamak için de hem yerel hem de uluslararası çapta birçok organizasyon harekete geçmiş durumda. Çünkü böyle bir sorunu çözmek için tek tek çabalamak yerine global topluluklar oluşturup birlikte hareket etmek gerekiyor. Bu bilinçle de birçok organizasyon yerelden globale çalışıyor ve hem bir bilinç oluşturmaya hem de küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine karşı çözümler üretmeye çabalıyor. Bunlara birçok örnek verilebilir. Mesela WWF-Dünya Doğayı Koruma Vakfı, uzun yıllardır yürüttüğü faaliyetlerini son yıllarda hızlandırdı ve iklim değişikliğine karşı küresel çapta faaliyetler yürütüyor. Aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü de iklim değişikliği, okyanus ve hava kirliliği, su kıtlığı gibi çevre ve iklim sorunlarına dikkat çekmek için çalışmalar yürüten organizasyonlar arasında.

İklim değişikliğiyle etkili mücadele etmek için kolları sıvayan organizasyonlardan biri de Berlin merkezli Leaders for Climate Action. 2019 yılından bu yana faaliyet yürüten Leaders for Climate Action, son dönemde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de etkili olmaya başladı. 2050 vizyonu hedefiyle yola çıkan kuruluş, bu tarihe kadar dünya genelinde rekor sıcaklıkların, ormansızlaşmanın, türlerin yok olmasının, aşırı hava koşullarının oluşturduğu tahribatı en aza indirip yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının güçlendirilmesini hedefliyor. Ağırlıklı olarak dijital sektör temsilcilerinin dahil olduğu grup, büyük firmalardan küçük çaplı tedarikçilere kadar üretim ve hizmet sektörlerindeki tüm paydaşların sürdürülebilirlik konusunda seçici ve bilinçli davranması gerektiğini savunuyor. Öyle ki değişimin öncüsü olan dijital sektörün bu konuda da öne çıkması ve karbon nötr, hatta ilk karbon pozitif sektör olmayı başarması gerektiğini öne sürüyor.

Organizasyonun çalışmaları arasında yenilenebilir enerji santrallerinin projelendirilmesi, mevcut enerji altyapısının yenilenebilir enerjiye uygun şekilde düzenlenmesi, elektrik kaynaklarının sürdürülebilir yakıtlar olması gibi büyük projeler yer alıyor. Ayrıca uzun yolculuklarda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan araçların kullanılması, gün içinde elektrikli bisiklet ve diğer elektrikli araçlarla seyahat edilmesi, paylaşım ekonomisinin desteklenmesi, kırılan ürünlerin tamir edilerek tekrar kullanılması, sıfır atık politikasına uygun olarak geri dönüşüme ve ileri dönüşüme önem verilmesi, fiziksel ürün yerine mümkünse dijital ürünlerin tercih edilmesi gibi günlük hayatı kapsayan uygulamalar da Leaders for Climate Action’ın savunduğu değerler arasında. Kısacası dünyamızın geleceğinin bizim elimizde olduğunu bilip harekete geçen birçok organizasyon var. Önemli olan ise hem iş hayatında hem de günlük hayatta, iklim hareketinin liderlerinin savunduğu değerlere bağlı kalıp önerilen uygulamaları hayata geçirmek.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon