Kişisel Blog

Güneş Enerjisi Panelleri Çatılardan Sonra Şimdi de Yollarda

Dünya ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya. Hem savaşlar ve siyasi çatışmalar hem de fosil yakıt kaynaklı artan karbon emisyonu gibi nedenlerle yeni ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan rağbet her geçen gün artıyor. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarından biri ise hiç kuşkusuz güneş enerjisi.

Küresel ısınmanın etkilerini hafifletmek amacıyla fosil kaynaklardan arınmak, uzun yıllara yayılabilecek bir proje ve çeşitli yatırımlar istiyor. Özellikle Avrupa ülkeleri de güneş enerjisine son yıllarda ciddi yatırımlar yapıyor. Öyle ki geçtiğimiz yıl Avrupa’da üretilen enerjinin beşte biri güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilmişti. Yani bu alanda belli bir mesafe kat edilmiş durumda.

Avrupa genelinde Almanya, İspanya, Polonya, Hollanda, Yunanistan gibi ülkeler, güneş enerjisi kapasitelerini hızla artırmaya çalışıyor. Kısacası tüm ülkeler bu sınırsız enerji kaynağından faydalanmak istiyor. Bunun için de evlerin çatılarından otoyollardaki bariyerlere ve baraj duvarlarına kadar birçok nokta, güneş panellerinin yerleştirilebileceği alanlar olarak değerlendiriliyor. İsviçre merkezli Sun-Ways isimli girişimin üzerinde çalıştığı fikir ise bu alanlara bir yenisini daha ekliyor. Dünyada bir milyon kilometreden fazla demir yolu hattı bulunuyor. Sun-Ways’ın geliştirdiği proje ise demir yolu raylarının arasındaki boşluğa güneş panelleri yerleştirerek bu alanları güneş enerjisinden elektrik üretimi için değerlendirmeye odaklanıyor. İlk aşamada dünya genelindeki demir yolu hatlarının en az yarısına uygulanabileceği belirtilen bu proje ile trenlerin hareketi engellenmeden raylar arasına standart boyutlu güneş panelleri adeta bir halı gibi döşenecek.

Yakın zamanda hayata geçmesi beklenen projede bu iş için üretilen özel bir tren, raylar üzerinde hareket ederek ray genişliğindeki güneş panellerini döşeyecek. Piston mekanizması sayesinde de paneller açılacak. Ardından panellerin bağlı olduğu sistem, güneş enerjisinden elektrik üretecek ve bu elektriği, şebekeye aktaracak.

Ne Kadar Elektrik Üretilebilecek?

İsviçre’de 5 bin km uzunluğundaki demir yolunun -tüneller dışında- tamamına yayılması planlanan bu projede kullanılacak güneş panellerinin toplamda 750’ye yakın futbol sahasını kaplayacak genişliğe ulaşması bekleniyor. 10 kilometrelik bir demir yolu yaklaşık 5 bin güneş paneli barındırabilecek. Bu proje tamamlandığında ise İsviçre’nin toplam enerji tüketiminin %2’nin güneş panelleri tarafından sağlanacağı tahmin ediliyor. Üstelik kısa sürede yatırıma harcanan tutarı karşılayıp elektrik enerjisi elde etme maliyetlerini oldukça düşürmesi bekleniyor.

Almanya, Avusturya, İtalya gibi ülkelerin de uygulamaya almayı düşündüğü bu projenin karşı karşıya olduğu düşünülen en büyük zorluklar ise güneş panellerinin parlama yaparak sürücülerin dikkatini dağıtma ihtimali ve tren hareketleri nedeniyle panellerin tozla kaplanarak zarar görebileceği şeklinde.

Çözüm olarak ise panellerin tamamının yansımayı ve dolayısıyla dikkat dağıtmayı önleyecek filtrelerle kaplanması fikri hayata geçirilecek gibi görünüyor. Titreşim kaynaklı hasarın önüne geçmek için güçlendirilmiş malzemelere yönelik çalışmalar yapılıyor, paneller üzerinde birikebilecek toz ve moloz için de trenlerin alt taraflarına fırça benzeri temizleyici aparatlar takılabileceği konuşuluyor.

Kısacası enerji krizi ile mücadele etmek ve karbon salınımını düşürecek yenilenebilir enerji kaynaklarını daha güçlü kılmak için her türlü seçenek değerlendiriliyor, inovatif çözümler geliştiriliyor. Yılın büyük dönemi güneş alan ve demir yolu ağı her geçen gün artan ülkemiz de raylarına bu tip bir sistemi uygulayarak daha fazla güneş enerjisi elde edebilir.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon