Kişisel Blog

Geleceğin Mimarisi: 2024 İnşaat Sektörü Trendlerinde Bizi Neler Bekliyor?

Teknolojiyi en yakından takip eden sektörlerden biri hiç kuşkusuz inşaat. Hem zor hem de göz önünde bir sektör olduğu için tüm yenilikleri takip ediyor, uygun teknolojileri de çalışma koşullarına entegre ediyor. Ayrıca çağın ruhundan da doğrudan etkileniyor. Bu nedenle de trendler ile yakından ilgileniyor. 2024 inşaat trendleri de yeni teknolojilerden ve modern yaklaşımlardan fazlasıyla besleniyor.
 
İlk olarak inşaat sürecini baştan sona planlayıp değerlendiren IoT teknolojileri ile CMS ve ERP yazılımlarına değinmek lazım. Çünkü inşaat yönetimi ve kaynak planlama yazılımları ile karmaşık bir süreç olan inşaat projelerinin planlamasını, maliyet hesabını, yönetmeliklere uygunluğunu, verimliliğini, zamanlamasını, takip eden adımları henüz tasarı aşamasında öngörmek mümkün hale geliyor. Bu nedenle yapay zeka destekli bu tip yazılımlar, inşaat sektörü trendleri arasında yer alıyor.
 
Benzer şekilde yapı bilgi modellemesi (BIM) de inşaat trendleri 2024 listelerinde en üst sıralarda yer alıyor. BIM ile bir binanın tasarım, inşa ve işletim aşamalarına dair kullanılan üç boyutlu modeller; tüm mimarların, mühendislerin ve tüm paydaşların projeyi her açıdan ele alıp bilgi paylaşmasına ve iş birliği yapmasına imkan tanıyor. Böylece yapıya dair inşa, maliyet, zamanlama, değişmesi gereken noktalar, muhtemel sorunlar ve çözümleri en başta tespit edilebiliyor. Ayrıca yine trendlerde yer alan dijital ikiz teknolojisi de birçok açıdan fayda sağlıyor. BIM’i de besleyen digital twin ile farklı senaryoları simüle edip sonuçları değerlendirmek mümkün oluyor.
 
Tabii bu tip teknolojilerin katkısı bunlarla sınırlı değil. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) de inşaat sektörü trendleri arasında öne çıkıyor. İnşaat projelerinin üç boyutlu görselleştirilmesi ile tüm paydaşlar, inşaat başlamadan bir yapının içini gezerek karar alabilir, ilerlemeyi ve sorunları yerinde gözlemleyebilir oluyor. Yine trendlerde yer alan drone ve İHA’lar ise saha araştırması yapmak, inşaatı denetlemek, olası riskleri tespit etmek, gözlemlenmesi zor alanları görüntülemek ve gerçek zamanlı izleme imkanı sağlamak gibi proje başladıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya yarıyor.
 
Daha Güvenli Sahalar, Daha Verimli Yeşil Binalar
 
İnşaat başlamadan önceki süreçleri kapsayan trendler kadar inşa aşamasını değiştiren ve etkileyen trendler de mevcut tabii. Örneğin inşaat sektöründe robotlar ve otomasyon teknolojilerden yararlanmak, önümüzdeki dönemin de trendleri arasında. Özellikle yapılarda güç isteyen, tehlikeli, zaman alan işlemler için inşaat robotları artık daha çok kullanılıyor. Bu sayede hem iş ve işçi güvenliği daha üst seviyeye çıkarılıyor hem de duvar örme, yıkım, yük taşıma gibi işlemler çok daha hızlı tamamlanıyor.
 
Ek olarak süreç boyunca iş ve işçi güvenliği için özel teknolojilerden de yararlanılıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik ile saha dışında yapılan gözlemlere ek olarak giyilebilir inşaat cihazları ve yapay zeka destekli kameralardan da faydalanma oranı hızla artıyor.
 
Ayrıca yapının tasarımı ve işleyişi kadar kullanılan malzemeler de inşaat trendlerinde yer alıyor. Grafen, bükülebilir beton, işlenmiş kereste ve geri dönüştürülmüş malzemeler ile yapıların daha sağlam ve çevre dostu olması amaçlanıyor. Tabii sürdürülebilir inşaat malzemelerine ek olarak 3D baskılı yapı malzemeleri de kullanımı hızla artan ürünlerden. Gelenekse malzemeler ve süreçler yerine üç boyutlu yazıcıların çok hızlı şekilde zor tasarımlı köprüler, duvarlar, hatta evler yapma yeteneği, sektörde verimliliğin artması ve israfın azalması amacıyla değerlendiriliyor.
 
Yine benzer şekilde verimliliği artırıp israfı azaltan prefabrik ve modüler yapılar da 2024 yılı inşaat trendleri arasında. Hızla yaygınlaşan saha dışı inşaat ile düşük karbon ayak iziyle fabrikalarda hazırlanan parçalar inşaat alanında bir araya getirilebiliyor, hız ve verimlilik elde edilebiliyor. Fabrikada tasarlanıp üretilen her bir parçanın sahada monte edilmesi sürecinin kazandırdığı hız, düşük maliyet, iş güvenliği gibi unsurlar nedeniyle önümüzdeki dönemde bu trendin daha da yaygınlaştığını görmemiz kaçınılmaz.
 
Son olarak yapı tamamlandıktan sonrasına odaklanan trendlere de değinmek lazım. Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini sağlamak için yeşil binalara olan talep artmaya devam ediyor. Yapıların inşa sürecinden yaşam sürecinin sonuna kadar çevre dostu olmasını merkeze alan bu yaklaşım, artan nüfus ve şehirleşme göz önünde bulundurulunca kıymetini daha belirgin hale getiriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak üzere geliştirilen her yeni teknoloji ile yeşil binalar amaçlarına daha da yaklaşıyor.
 
Görüleceği üzere inşaat sektörünün geleceğinde teknolojiden güç alınarak çevre dostu, verimli, hızlı, güvenli ve düşük maliyetli yapılar yer alıyor. Sektör, gelecek yıllarda da bu trendler güç kazanmaya, yeni nesil yaşam alanları inşa etmek için inovasyondan faydalanmaya devam edecektir.
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon