Kişisel Blog

Bir Girişimcinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Kendi işinin patronu olmak, üretim zincirinin üst sıralarında yer almak ve “başarılı olmak” çoğu kişinin hayali. Bu hayalin bir yansıması olarak da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de girişimcilik anlayışı yaygınlaşıyor, her gün yeni bir girişimin merhaba deyişi haber oluyor. Bunlardan bazıları başarılı olup iş hayatında kalıcılık elde ederken bazıları da kısa sürede tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alıyor. Peki, bu başarı sadece şansla ya da yatırım büyüklüğüyle veya doğru sektörle açıklanabilir mi? Bence hayır.  

Girişimcilikte başarılı olmak için bazı özelliklere de sahip olmak gerekiyor. “İyi bir girişimcinin özellikleri” şeklinde kesin bir profil belirleyemesek de “iyi bir girişimcide bulunması gereken özellikler” üzerinden genel bir tablo çizilebilir. Mesela başarılı girişimcilerin özellikleri dikkate alınınca göze çarpan ilk nokta, farklı düşünebilme özelliği.

Gelişmenin temelinde yer alan farklı düşünebilme yeteneği, bir girişimci için olmazsa olmaz. Çünkü onlarca yüzlerce hatta binlerce rakip arasından sıyrılabilmek için farklı fikirlerin peşinden gitmek gerekebiliyor. Bunun gibi olmazsa olmaz bir diğer özellik de adanmışlık, yani çok çalışmak. Gerekirse bir süreliğine haftanın 7 günü, uyanık olunan her anı işle geçirmek ve bundan zevk almak, hatta tutkuyla bağlı hissetmek gerekiyor. Bu olmazsa başarıyı elde etmek bir hayalden öteye gidemeyebilir.  

Tutkunun ve adanmışlığın yanında liderlik özelliği de şart. Gerektiğinde tüm ekibi harekete geçirebilecek, projenin başarılı olabileceğine olan inancı pekiştirecek ve hedefi belirleyip o yolda çalışılmasını sağlayacak liderlik, bir girişimin kaderini belirleyen özelliklerden. Bu liderlik, aynı zamanda kararlılığı da kapsıyor. Başarıya giden yolda çıkan engelleri aşmak için gereken güç ve motivasyon, kararlı olmakta saklıdır. Tabii bu kararlılık, esnekliğe zıt olarak düşünülmemeli. Kararlı olmak demek, sadece belirlenen yolda ve şartlarda diretmek değildir. Gerektiğinde yeni şartlara göre esnek olunması, pratik zekâ ile sorunlara etkili çözümler üretilmesi, motivasyonu artıracağı gibi başarıyı da beraberinde getirir.  

Başarılı girişimcilerin bir diğer özelliği de özgüven. Başarı her ne kadar bir ekip işi olsa da ve her bir parçanın diğerine güveni, başarının kaderini belirlese de bunlardan bağımsız olarak kendine güvenen bir girişimci, gerektiği yerde cesurca kararlar almayı bilmelidir. Cesaret de özgüvenin bir yansımasıdır ve asla taklit edilemez.  

Yine bir girişimci doğru sektörde doğru ürün ya da hizmetle var olsa da trendleri takip etmiyorsa ve sektörün ya da genel piyasanın geleceği hakkında öngörülerde bulunamıyorsa başarılı olması pek mümkün değil. Gerçekleşmesi muhtemel değişimleri doğru okuyup analiz etmek hem yaşanabilecek sorunların en az zararla atlatılmasını sağlar hem de rakiplerin önüne geçmeyi.  

Son olarak sadece girişimcilerde değil herkeste bulunması gereken birkaç özellik var. Mesela zaman yönetimi ve disiplin. İşle ilgili her dakikayı planlamak, her aşama için bir takvim belirlemek ve daha da önemlisi bu plana sadık kalacak disipline sahip olmak çok önemli. Tabii zamanı verimli kullanmak denince 7/24 çalışılması gerektiği düşünülmemeli. İyi bir uyku ve küçük molaları ihmal etmemek, sağlıklı karar almak ve enerjiyi yüksek tutmak için olmazsa olmaz.  

Saydığımız bu özelliklerin neredeyse tamamı sonradan öğrenilebilecek, çalıştıkça edinilebilecek şeyler. Yani bu herkesin bu özelliklere belli oranda sahip olması mümkün. Anahtar kelime ise çok çalışmak.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon