Kişisel Blog

Big Datanın Dönüştürdüğü Bir Diğer Sektör: Proptech

İçinde bulunduğumuz dönemi dijital dönüşüm çağı olarak adlandırmamız mümkün. Çünkü günlük hayatımızdan iş yapma biçimimize kadar hemen her alanda köklü bir değişim yaşıyoruz. Her gün gelişimini sürdüren teknolojiyi yeni bir alanla birleştiriyor ve bambaşka sonuçlar elde ediyoruz. Mesela finans ve teknolojiyi fintech ile birleştirmiştik. Bunun bir benzerini de gayrimenkul ile teknolojiyi birleştirerek hayata geçirdik: Proptech. Peki, nedir proptech ve neden önemlidir?

Dijital dönüşümü temsil eden proptech, en basit tanımlamayla gayrimenkul teknolojileri anlamına geliyor. Aslında gayrimenkul sektöründe pazarlamanın teknoloji ile buluşmasıdır. Temelinde ise dijital dönüşümün tamamında olduğu gibi “Big Data” olarak anılan büyük veriler yatar.

Henüz dönüşümünü tamamlamayan proptech kavramı, yapay zeka ve büyük verileri kullanarak üretime ve hizmete yön verme şeklinde özetlenebilir. Hepimiz artık dijital dünyanın parçasıyız ve yaptığımız her hareketle bu dünyada iz bırakıyoruz. Arama motorlarında aramalar yapıyor, beğenilerimizi ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Hatta online alışveriş ile mağazalara gitmeye ihtiyaç duymuyor ya da ödemelerimizi online bankacılık hizmetleri üzerinden yapıyoruz. Tüm bu hareketlerimizle de büyük verinin parçası oluyoruz. Proptech de bu verileri gayrimenkul sektörü için ele alarak stratejiler ya da yeni uygulamalar oluşturmaya yarıyor.

Şöyle ki klasik pazarlamada deneyimlere ve uzmanlıklara dayanarak veriler incelenir ve elde edilen sonuçlar üzerinden strateji, ürün ya da hizmet hazırlanır. Big data ve yapay zekanın devreye girmesiyle birlikte ise inşa, işletme, satış ve pazarlama gibi alanlarda artık teknolojiden çok daha fazla yararlanılıyor. Devasa boyuttaki veriyi inceleyip analiz eden yeni teknolojiler, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin değişen tutum ve davranışları, beklentileri, ihtiyaçları ve yatırım kararlarını ortaya koyarak yeni bir yol haritası oluşturulmasını sağlıyor.

Mesela bir paylaşımlı çalışma alanı ya da AVM inşa edilecekse klasik yöntemlerin dışında; müşterilerin beklentisi, gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarının getireceği ihtiyaçlar, var olan ihtiyaçlar, bölgedeki nüfus ve ofis yoğunluğu, gelecek 5-10-20 yıl gibi vadelerdeki artış azalış beklentisi, trafik ve altyapı yeterliliği gibi birçok konu hakkında veriler, yapay zeka ile analiz edilecek. Bu sayede yatırımın hacmi, potansiyeli, maliyeti, kâr oranı gibi sonuçlar elde edilecek. Yani bugünün ışığında geleceğe dair en uygun kararlar alınması için kişisel deneyimlerden daha kesin sonuçlarla hareket edilecek.

Sadece bu da değil; şehir planlaması, ilan yayımlama ve arama, ofis ve AVM kiralama, finansal hizmetler, akıllı ev tasarımları, deprem ve diğer doğal afetlere dayanıklı inşa, verimli ve sürdürülebilir yapıların tasarlanması, yapı maliyeti ve ihtiyaçları gibi birçok alanda proptech’ten yani teknoloji ile büyük verilerden yararlanılıyor. Böylece hem yatırımcılar hem çalışanlar hem de müşteriler için en uygun çözümler üretiliyor ve teknoloji geliştikçe de elde edilen sonuçlar daha da tatmin edici olacak.

Kısacası proptech, özellikleri bakımından bir binanın üretiminden kullanıcıyla buluşmasına kadar, hatta sonrasıyla da ilgili bütün aşamalarda daha fazla belirleyici olacak. Gayrimenkul sektöründeki deneyim ve uzmanlık anlayışını kusursuz bir noktaya taşıyarak hata payını minimuma indirecek. Getirdiği pratiklikle de hemen her aşamanın dijital ortamdan yürütülmesini sağlayacak. Bu dönüşüme ayak uyduran firmalar da gayrimenkul sektöründeki yerlerini daha da sağlamlaştıracak.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon