Kişisel Blog

2020 Dünya Mimarlık Başkenti Rio de Janeiro Oldu

Dünyamız küresel bir köy konumunda ve en uzak köşesinde yaşanan değişimler bile bizi doğrudan etkiliyor. Üstelik çağımız öylesine güçlü bir iletişim ve etkileşim çağı ki her türlü yenilik, değişim, anlayış ve aksiyondan anında haberimiz oluyor. Bu haberdar olma durumu çok kısa sürede yaşanan etkileşimleri beraberinde getiriyor ki biz buna moda diyoruz. Yani kısa dönemleri kapsayan orta ya da büyük ölçekli uygulamalar bütünü. Bazen de insanlığın hem bugününü hem de geleceğini ilgilendiren konular için küresel çaplı çalışmalar ve araştırmalar yapılıyor.

İşte, o çalışmalardan biri de UNESCO önderliğinde gerçekleştiriliyor. Kültür, kültürel miras, kentsel planlama ve mimarlık gibi konular üzerinde bir tartışma kültürünün gelişmesi, bu konuların geleceğine dair kararların bugünden alınması ve ortak aklın ürünlerinin değerlendirilmesi için birlikte hareket etmeye karar veren UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından Rio de Janeiro, 2020 yılının Dünya Mimarlık Başkenti ilan edildi. İki kurum arasında Paris’te imzalanan anlaşma ile ilan edilen Dünya Mimarlık Başkenti kavramının amacı, yerel ve ulusal hükümetlerin, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının dikkatini iklim değişikliği ve mimari mirasın korunması konularına çekmek.

Günümüzde insanlar ve ülkeler büyük bir değişim ve dönüşümün tam ortasında. Geçmiş kültürün izleri yavaş yavaş silinirken her toplum, kendi tarihini yeniden yazmaya başladı. Yaşanan bu kimlik değişimini, diğer her şey gibi şehirler de yaşıyor. Hem de fazlasıyla. Toplumların ruhunun bir parçasını oluşturan şehir kimlikleri birer birer değişiyor. Şehirler adeta kabuk değiştiriyor. 2020 Dünya Mimarlık Başkenti seçilen Rio de Janeiro da kültür, kültürel miras, mimari, şehir planlaması, iklim değişikliği gibi hem şehirleri yani yereli hem de tüm dünyayı yakından ilgilendiren konularda yaşanan zorlukların tartışılacağı forumların merkezi olacak. Bu konularla ilgili acil eylem planları ve projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için yerel kurumlar aracılığıyla akademisyenler ve profesyoneller teşvik edilecek. Rio, yıl boyunca düzenlenecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. 27. Dünya Mimarlık Kongresi'nin ev sahibi de Temmuz 2020’de Rio de Janeiro olacak.

Kısacası insanlığın hem bugününü hem de geleceğini ilgilendiren yerel ve küresel konuların tartışılıp dünya gündeminde yer etmesi için birçok çalışma yapılacak. Sergiler, konferanslar, atölye çalışmaları, mimari projeler ve çok daha fazlası… 2020 yılında 25 binden fazla mimar ve şehir planlamacısının Rio şehrini ziyaret etmesi bekleniyor. Eğer bu organizasyon, hedeflerinde başarılı olursa sürdürülebilir kentler oluşturma ve kültürel-mimari mirası koruma konusunda önemli bir adım atılmış olacak. Şehirler arasında oluşan sinerjiyle yeni fikirler ortaya çıkarken yeni çıkış yollarına kapı açılacak.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon