Kişisel Blog

Mimaride Yapay Zeka Sistemlerinden Nasıl Faydalanılabilir?

Teknoloji gelişiyor. Aslında bunun yerine “Teknoloji her gün gelişiyor, dünü unutturuyor.” demek daha doğru. Dün çok büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkan teknolojiler, bugün eskide kalmış olabiliyor. Bize düşen görev de bu yenilikleri takip etmek ve uygun olanları kendi alanlarımızda kullanmak. Haliyle bugünün en popüler konusu yapay zekaya değinmemek, iş hayatında yapay zekadan faydalanmamak olmaz. Bu nedenle mimaride yapay zekadan faydalanma yollarına göz atmak yerinde olacaktır.
 
Yapay zeka teknolojileri son dönemde büyük bir hız kazanarak hemen her alanda faydalı araçlarla karşımıza çıkıyor. Mimarideki yansıması ise mimarın yerini almak değil, mimara yardımcı olmak şeklinde kabul edilebilir. Geliştirilen birçok yapay zeka sistemi ve yapay zeka destekli araç da bu yardımı sağlamaya odaklanıyor. Peki, yapay zeka ile mimari nasıl buluşturuluyor?
 
İlk olarak yapay zeka uygulamaları sayesinde fikri yani hayali somutlaştırmak oldukça kolaylaştı. Hayal edilen tasarımın, geliştirilen fikirlerin 3D tasarımlara ve ardından 2 boyutlu görsellere dönüştürülmesi, yeni yapay zeka araçları ile mümkün oluyor. Render almak, deneysel çalışmaları somutlaştırmak, hayalleri tasarım olarak görmek için mimari yapay zeka araçları büyük yardımcılar.
 
Tabii yapay zekanın sundukları bununla sınırlı değil. Alanın planları belirtilip kriterler de aktarıldıktan sonra yapay zeka araçları sayesinde temsili görsellere ulaşılabilir. CAD yani bilgisayar destekli tasarım ile plandaki alanı optimize etmek, yeni planlar oluşturmak, maksimum verim için öneriler almak artık kolay.
 
Bunu dışında yapay zeka ile bina verimliliği ve risk değerlendirmesi yapmak da mümkün. Mimari için geliştirilen yapay zeka araçları sayesinde mevcut binalardaki hasarlar tespit edilebilir, bu hasarları gidermek için atılması gereken adımlar belirlenebilir. 3 boyutlu modellemeler ile mevcut altyapıdan üstyapıya kadar tüm mimari çalışmalarda riskli noktaları görmek, inşa edilecek yapılarda da olası riskleri henüz proje başlamadan tespit etmek, mimarların ve tüm proje ekibinin hem zamanda hem maliyetten tasarruf etmesini, riskler için kesin çözümler üretmesini sağlayabilir.
 
Tekil Yapılardan Büyük Kentlere
 
Kentsel planlama konusunda da yapay zeka sistemlerinden faydalanılabilir. Yapay zeka tabanlı kentsel planlama sistemleri ve dijital ikizler, şehirlerin geliştirilip genişletilmesi için hazırlık aşamasında yol gösterici olabilir, veriler ışığında ihtiyaçlar ve kaçınılması gerekenler netleştirilebilir. Öylece akıllı şehir tasarımlarından mevcut şehirlerin trafik ya da atık gibi temel sorunlarına kadar her noktada verilerle beslenen yapay zekadan yararlanılabilir.
 
Peki, inşa sürecini planlamak için de yapay zekadan yararlanılamaz mı? Neden olmasın! Ön hazırlıktan yaşamın başlamasına kadar her noktada yapay zeka araçları kullanılabilir. Tasarımın yapay zeka ile desteklenip sanal gerçeklikle beslenmesi, henüz ilk fiziksel çalışmalar başlamadan müşterilerin yapıyı ziyaret etmesine yardımcı olabilir. VR teknolojisi sayesinde müşteriler, yapıları sanal ortamda en küçük ayrıntısına kadar inceleyebilir ve simülasyon üzerinden satın almaya teşvik edilebilir.
 
Yapı sürecinde ise planlama, malzeme kalitesi, atık yönetimi, iş gücü yönlendirmesi, risk analizi gibi her aşamada yapay zeka destekli mimari araçlar kullanılabilir. Yarı otonom ve otonom inşaat makineleri ile inşa süreci daha hızlı ve daha güvenli hale getirilebilir, maliyet ve zamandan tasarruf edilebilir. İş güvenliği için de riskli alanlar belirlenebilir, insan gücü yerine yapay zeka destekli makinelerden yararlanılarak daha güvenli bir iş ortamı oluşturulabilir.
 
Tabii yapı süreci tamamlandıktan sonra da bu teknolojiden yararlanılabilir. Enerji yönetimi, havalandırma, sızıntı ve arızalar, atık yönetimi gibi her aşamada yapay zeka tabanlı mimari araçlardan faydalanılarak bina bakımında verimlilik sağlamak mümkün. Merkezi sistemin yönetiminden su kullanımına kadar her noktada anlık ve uzun vadeli veriler ışığında ideal ortamı hazırlamak yapay zeka ile çok daha az zaman ve enerji gerektirir.
 
Kısacası mimaride yapay zeka uygulamaları sayesinde tasarım hazırlamak, render almak, fikirleri somutlaştırmak, gerçeğe uygun 2D ve 3D görseller ile videolar oluşturmak, yapıyı simülasyonunu sunmak, en verimli inşa sürecini planlamak, yapı sonrası bakım ve yönetim sürecini kolaylaştırmak, hatta kentsel planlama ile akıllı şehirler bile tasarlamak mümkün. Üstelik mimar ve proje ekibi tam kontrol ile her noktayı kolayca yönetebilir, riskleri görüp gerekli düzenlemeleri yapabilir, mevcut yapıları daha verimli alanlara dönüştürebilir. Böyle bir yardımcıya kim “hayır” diyebilir ki!
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon