Kişisel Blog

Yapay Zeka Desteği: Chat GPT’nin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

Teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden sektörlerden biri olan gayrimenkul, özellikle son yıllarda dijital teknolojileri daha fazla kullanıyor. Yapay zeka zeka teknolojisinden de yararlanılarak sanal turlardan projelendirmeye kadar birçok noktada bu yenilikleri gördük. Kısacası gayrimenkul sektöründe yapay zekadan hemen her alanda yararlanılmaya başlandığı bir dönemdeyiz. Tabii bu yeniliklere yapay zekanın son ürünü olan Chat GPT’nin dahil olmaması da beklenemezdi.
 
Son aylarda tüm dünyanın ilgisini toplayan Chat GPT, büyük veriyi anlık kullanabilen bir yapay zeka ürünü olarak kabul edilebilir. Kullanıma açıldığı andan itibaren birçok sektörde değerlendirilmeye başlanan mutlaka Chat GPT’nin gayrimenkul sektörüne etkileri de olacak.
 
Gayrimenkul sektöründe Chat GPT kullanım alanlarından ilki hiç kuşkusuz iletişim ve karar alma aşamaları olacak. Ekipler arası iletişimin, koordinasyonun ve bilgi paylaşımının çok önemli olduğu bilinen bir gerçek. Chat GPT de merkezi bir platform olarak ekipler arasındaki koordinasyonun çok daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayabilir. Dil problemi, saat farkı, terminoloji gibi konularda sağlayacağı faydaların dışında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) alanında da etkisini hissettirecek.
 
Bir inşaat projesinin en önemli safhalarından olan hazırlık ve projelendirme aşamalarında büyük bir verimlilik sağlayan BIM; Chat GPT ile daha gelişmiş, hızlı ve pratik bir hal alacak. 3 boyutlu projenin hazırlanması, zayıf ve güçlü yönlerin belirlenmesi, aksaklık ihtimallerinin önceden tespit edilebilmesi, güvenlik zafiyetlerinin açığa çıkarılması gibi birçok noktada fayda sağlayacak bu yapay zeka ürünü ile verimliliğin artması kaçınılmaz.
 
Projelerin zamanında ve belirlenen bütçeye uygun şekilde tamamlanması için bütün hesaplamaların isabetli şekilde yapılması, Chat GPT ise daha hızlı ve pratik olacak. Bu da hem zamanı hem de bütçeyi daha verimli değerlendirmeye yardımcı olacak. Büyük miktarda gerçek veriyi gerçek zamanlı işleyip analiz etme yeteneği sayesinde değişen ihtiyaçlara ve beklentilere kolayca adapte olmak mümkün hale gelecek. Kısacası zaman çizelgesinden farklı uygulamaların entegrasyonuna kadar her aşamada Chat GPT, gayrimenkul sektörünün değişmez bir parçasına dönüşecek.
 
Güvenlik, Hız, Verimlilik ve Çok Daha Fazlası
 
Bu güçlü araç aynı zamanda hataları azaltma ve potansiyel tehlikeleri öngörme imkanı da sunacak. Anlık değişkenlere göre analiz etme kabiliyeti ile potansiyel hataları öngörüp önlem alınmasına katkı sağlayacak Chat GPT, kazalar için en açık alanlardan biri olan inşaat sahalarında da etkili olacaktır. İşçi ve inşaat güvenliği için sensörler ve diğer araçları anlık olarak kullanabilen Chat GPT sayesinde riskler gerçekleşmeden tespit edilebilecek, hızlı ve etkin müdahale mümkün olacak.
 
Chat GPT’nin gayrimenkul sektörüne etkilerinden biri de verileri okuma ve karar alma sürecindeki katkıları olacak. Yetersiz ya da karmaşık verilerle sağlıklı kararların alınması güçleşirken Chat GPT ile tüm paydaşlardan gelecek anlık verilere göre en doğru kararlar alınabilecek, gerekirse proje uygulamasında değişiklikler yapılabilecek. Potansiyel sorunları ve verilerin ifade ettiği gerçekleri ortaya çıkaracak bu yapay zeka ürünü ile en doğru kararları alma artacak.
 
Gayrimenkul sektörünün hazırlık, projelendirme, inşa gibi en temel aşamalarında etkin rol oynaması beklenen Chat GPT’nin avantajları tabii bunlarla sınırlı kalmayacak. Hem kurumsal planlama hem de tekil kullanıcılar için mülk değerlendirmesi, emlak arama, pazar eğilimleri ve alıcı davranışları gibi verilerin analizi, chatbot’lar ve sanal turlar da Chat GPT ile yaygınlaşıp güçlenecek uygulamalar arasında.
 
Müşterilerin bilgi ihtiyaçları, beklentileri ve soruları chatbot’lar, sanal gayrimenkul turları ve arama araçları ile karşılık bulurken firmalar da pazarda yaşanan değişimleri, yeni eğilimleri ve trendleri güncel veriler ışığında takip edebilecek. Yani hem müşteri deneyimi iyileştirilecek hem de en doğru ürün ve hizmetlere yatırım yapılabilecek. Ayrıca Chat GPT ile Nesnelerin İnterneti ve akıllı ev alanında daha büyük değişimler yaşanması da kaçınılmaz.
 
Kısacası Chat GPT, henüz tam olarak etkilerini göremesek de tüm sektörlerde yepyeni bir dünyanın kapılarını açıyor. Big data’dan anlık olarak faydalanabileceğimiz bu yeni dünyada veriler, Chat GPT ile hayat bulacak.
 
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon