Kişisel Blog

Gelecekte Daha Sık Göreceğimiz Yapı Bilgi Modellemesi Nedir?

İnşaat sektörü, tüm dünyada teknolojik gelişmelerin en sık hissedildiği alanlardan biridir. Yapının daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü olması için tüm teknolojilerden yararlanılır. Yazılım sektörü de buna dahildir. Mesela her geçen gün daha değerli hale gelen Yapı Bilgi Modellemesi ya da İngilizcesi ile Building Information Modeling (BIM), tam olarak bu amaca hizmet eder. Bir yapının tasarımından sürdürülmesine kadar her aşamada görevler üstlenerek ilgili tüm birimleri bir araya getirir.

“Yapı Bilgi Modellemesi ya da Building Information Modeling nedir, ne işe yarar?” sorusunu cevaplamak, sektörün geleceği hakkında fikir sahibi olmak için oldukça önemli. Belli yazılımlar sayesinde farklı mimari projelerin tasarımı, inşası ve sonrası ile ilgili olarak işveren, mühendis, mimar, müteahhit gibi tüm birimlerin net bilgilere sahip olmasını sağlayacak veriler ve 3 boyutlu çalışmalar üretilmesi yapı bilgi modellemesidir. Yani bir mimari program ya da yazılım değil, bilgi yönetim sistemidir.

Bir projenin yaşam döngüsü, yani tasarım, planlama, inşa, sonlandırma aşamalarına dair tüm bilgilerin tek merkezde toplanması ve ilgili tüm birimlerin bu bilgilerle ihtiyaç duydukları cevaplara ulaşması mümkün olur. Birimler arasındaki bilgi alışverişini en üst seviyeye çıkaran ve projenin her aşamasını verilerle görselleştiren yapı bilgi modellemesi; 3 boyutlu görselleştirme, koordinasyon, süre ve işleyiş planlaması, tahmini maliyet belirleme, sürdürülebilirlik gibi aşamalarda öne çıkar.

Yapı Bilgi Modellemesinin kullanım amacı; verilerin elle girilmesini önleyip insan hatasını en düşük seviyeye indirmek, yazılım desteğinden yararlanarak verimliliği en üst seviyeye çıkarmak, görselleştirme sayesinde projenin tamamını tüm birimler için daha anlaşılır kılmak, yaklaşık maliyeti hesaplayarak sonrasında yaşanabilecek sürprizlere karşı hazır olmak şeklinde özetlenebilir. Ayrıca projenin görselleştirilmesi sayesinde detaylı incelemelerin daha kolay yapılması ve gerekirse revizelerin daha işin en başında uygulanması da yapı bilgi modellemesinin faydaları arasında gösterilebilir. Kısacası bu uygulama ile amaç, hata payını minimum seviyeye indirip tasarımdan inşa sonuna kadar olabilecek en verimli şekilde hareket edilmesini sağlamaktır.

Tüm bu katkılarını düşününce de yapı bilgi modellemesinin gelecek yıllarda daha sık karşımıza çıkacağını söylemek mümkün. Anlaşılıyor ki yeni nesil teknolojiler, daha az kaynak ve enerjiyle çok daha kısa sürede verimli sonuçlar elde etmenin önünü açıyor. Sektöre de bu alandaki gelişmeleri yakından takip edip yeni teknolojileri hızlıca entegre etmek düşüyor.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon