Kişisel Blog

İş Hayatında Oyunlaştırma: Çalışan Bağlılığını ve Motivasyonu Artırın

İş hayatında başarılı olmak için motivasyon ve bağlılık olmazsa olmaz. Şirket hedefleri ve kişisel başarı için doğru yönde motive edilmemiş çalışanların kendilerine ya da çalıştıkları kuruma beklenen katkıları sağlaması çoğu zaman mümkün olmaz. Kendini çalıştığı şirketin bir parçası hissetmeyen, ekip ruhu güçlendirilmemiş bir çalışan grubu ile sürdürülebilir başarı elde edilmesi beklenemez. Bu nedenle motivasyon ve çalışan bağlılığını artırmak için farklı yollar sık sık denenir. Bu yollardan biri de son yıllarda değeri daha iyi anlaşılan gamification yani oyunlaştırma.
 
İş yerinde oyunlaştırma denince ilk anda zihinlerde net bir tanımlama yapılamayabilir. Ancak kaliteli, üretkenliği, bağlılığı ve motivasyonu artırmak için oldukça etkilidir. Peki, oyunlaştırma nedir ve ne gibi katkılar sunar?
 
Oyunlaştırma, oyun ögelerinin oyun dışında değerlendirilerek iş hayatına entegre edilmesi ve çalışanların motive edilmesi için kullanılan bir stratejidir. Kolay ya da daha zor olacak şekilde belirlenen hedeflerin başarılması için mücadele edilmesi ve karşılığında puan, rozet, skor gibi karşılıklar olmasını örnek olarak göstermek mümkün. Mücadelenin sonunda hedefe ulaşılması halinde ise farklı ödüller sunulur. Prim, terfi, tatil, hediye çeki gibi karşılıklar olabileceği gibi şirketin belirlediği farklı seçenekler de sunulabilir. Burada asıl amaç ise eğlenceli, rekabet sunan bir ortamla hem eğitici olmak hem de motivasyonu ve çalışan bağlılığını artırmaktır.
 
Oyunlaştırmanın faydalarını daha iyi anlamak için bazı verileri göz önünde bulundurmakta fayda var. Gallup, Gartner, Deloitte, Forrester gibi kuruluşlar tarafından yapılan çeşitli araştırmalara göre oyunlaştırma yöntemine başvuran şirketler, bu yöntemi kullanmayan şirketlere göre %20 daha fazla gelir artışı elde ediyor. Çalışan bağlılığı da yaklaşık %25 oranında artıyor. Ayrıca iş memnuniyetinde de %35 artış görülüyor.
 
Bu verilere ek olarak çalışanların yaklaşık %90’ına oyunlaştırmanın daha üretken hissettirdiği, %80’inden fazlasının oyunlaştırma eğitimleri ile motive olmuş hissettiği, %61’inin oyunlaştırılmamış eğitimleri ve genel iş süreçlerini sıkıcı ve verimsiz bulduğu tespit edilmiş. Son olarak çalışanların yaklaşık %80’i işe alım sürecinde oyunlaştırmayı tercih eden şirketleri tercih edilebilir buluyor ve oyunlaştırmayı tercih eden şirketlerde çalışan motivasyonu %50 oranında artabiliyor.
 
Motivasyon, Bağlılık ve Güçlü İletişim İçin Oyunlaştırma
 
İş hayatında oyunlaştırmanın faydalarına daha yakından bakacak olursak karşımıza ilk olarak sunduğu performans katkısı çıkar. Oyunlaştırma yöntemleri ile hedef ve ödüllerin belirlenmesi, çalışanların bu hedefleri tamamlayarak ödülleri elde etmesi için daha motive çalışmasına katkı sağlar. Hedefler tamamlanıp ödüller kazanıldıkça da başarma hissinin getirdiği güç ve yapıcı rekabet, daha motive bir çalışma ortamını beraberinde getirir.
 
Bununla birlikte oyunlaştırmanın avantajlarından biri de öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. İşe yeni başlayan çalışanlardan tecrübeli personele kadar tüm eğitimlerde oyunlaştırmanın gücünden faydalanılabilir. Eğlenceli bir hikaye, başarılabilir hedefler ve ilgi çekici ödüller yardımıyla yeni eğitimler verilebilir, tüm çalışanlara yeni beceriler kazandırılabilir.
 
Ayrıca çalışanlar ve ekip arasındaki iletişimi güçlendirmek, stres seviyesini azaltıp daha huzurlu bir iş ortamı sunmak, fiziksel ve zihinsel aktivite oranını artırmak, problem çözme becerisini geliştirmek, kişisel güvene katkı sağlamak gibi katkılar da oyunlaştırmanın getirileri arasındadır. Üstelik hedefler ve sonuçlar üzerinden çalışan performansını ölçmek ve geliştirilmesi gereken noktaları tespit etmek de mümkün olur.
 
Oyunlaştırma stratejisini uygulamak için ise ilk olarak çalışanlara ulaşılabilir hedefler sunulmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için belli görevleri yerine getirmesi gereken çalışanlar, başardıkça ödüllere kavuşur. Rekabetin artması ve görünür olması için de skor tablosu tutulabilir. Nihai hedeflere ulaşan çalışanlar ise ödüllendirilerek başarılarının mutlaka değerlendirildiği gösterilebilir ve diğer çalışanların yeni başarılar için motive edilmesi sağlanabilir.
 
Kısacası iş yerinde motivasyonu artırmak ve çalışan bağlılığı sağlamak için hedefler ve ödüller içeren oyunlaştırmanın gücünden faydalanmak hem eğitim hem de iş süreçlerinde daha kalıcı başarılar elde etmesine ve şirketlerin hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayabilir. Kanaatimce günümüzde büyük bir ihtiyaç olan bağlılık ve motivasyon için bu yöntemi değerlendirmekte fayda var.
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon