Kişisel Blog

İnşaat Sektörü Trendleri “Yeşil” Ağırlıklı

Çağın en önemli kavramlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu zaman zaman vurguluyorum. Bunu sağlamak için de günlük hayattan üretim zincirine kadar her alanda yeni bir yaklaşım benimsemek, alışılagelmiş yöntemlerin dışında düşünmek ve yeni anlayışlarla harekete geçmek gerekiyor. Bu yeniliklerin uygulandığı alanlardan biri de inşaat sektörü. Özellikle son dönemde gelişen inşaat sektörü trendleri, sürdürülebilirliği merkeze alan “yeşil” bir anlayışı benimsiyor. Bu sayede hem bugünün daha konforlu hem de geleceğin daha güvenli olması hedefleniyor. Peki, son dönemde daha da yaygınlaşan inşaat sektörü trendleri neler?

Karbon emisyonunu azaltmak, toksik olmayan malzemeleri kullanmak, enerji verimliliğini sağlamak için atılması gereken adımların başında hiç şüphesiz inşaat ekipmanlarını baştan tasarlamak geliyor. Çünkü “yeşil inşaat” kavramını hayata geçirebilmek için daha en başından buna uygun malzemelerle çalışmak şart. İnşaat sektörü trendleri arasında yer bulmaya başlayan elektrikli inşaat ekipmanları da bu bakımdan çok değerli. Elektrikli inşaat araçları ve ekipmanları hem çevre için faydalı olacak şekilde düşük emisyon değerlerine sahip hem de inşaat şirketleri için fayda sağlayacak şekilde düşük yakıt maliyeti sunuyor. Ayrıca sessiz çalışma özellikleri de hem inşaat personeli hem de şehrin sakinleri için fayda sağlıyor. Düşük emisyon ve yakıt tasarrufu sunan, gürültü kirliliğini ve kulak hasarını azaltan elektrikli araçlar, inşaat sektörünün geleceğinde daha geniş yer tutacak.

Aynı şekilde sürdürülebilir yapı malzemeleri de inşaatların malzeme üretimi ile inşa zamanlarında ve kullanımları boyunca karbon emisyonunu azaltmaya aday. En yaygın inşaat malzemesi olan betona alternatif olarak bambu, ahşap, geri dönüştürülmüş dayanıklı plastik gibi malzemeler son dönemde popüler olmaya başladı. Öyle ki geri dönüştürülmüş plastik içeren beton üretimi için de çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bir yapı söz konusu olduğunda enerjiyi düşünmemek olmaz. Özellikle şehirleşmenin yaygın olduğu bölgelerde artan enerji tüketimi, salınan gazlarla çevreye zarar verirken doğal kaynakların da tükenmesine yol açabiliyor. Yeşil inşaat trendleri ise bu konuyu da kapsıyor. Çatıların solar panellerle kaplanması sayesinde hem yapıların kendi enerjilerini üretmesi hem de şehirlerin ısı adalarının ortadan kalkması hedefleniyor. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak atıklardan enerji üretim tesisleri de son yıllarda yaygınlaşıyor. Böylece geri dönüşüme kazandırılamayan atıkların çevre kirliliği oluşturması ve israfı artırması önlenirken fosil kaynaklı yakıtların getirdiği hava kirliliği de önlenebilir.

Ayrıca üretilen enerjinin verimli kullanılabilmesi de inşaat sektörü trendleri arasında. Gün ışığından ve doğal havalandırmadan yeterince yararlanabilmek için projeler hazırlanırken bir yandan da binaların ısı yalıtımlarını artıracak malzemeler geliştiriliyor. Hatta yapılarda ısı kaybının temel sebeplerinden olan pencereler için de yeni teknolojilerden ve malzemelerden yararlanılıyor. Açık unutulduğunda uyarı veren, kışın sıcağı içeride tutarken yazın da güneş ışınlarını engelleyen düşük yayılımlı pencereler sayesinde enerji kaybını önemli ölçüde azaltmak mümkün görünüyor. Tabii akıllı ev teknolojileri geliştikçe cihazların kendi ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini otomatik olarak karşılaması da enerjinin verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayacak. Bunların dışında iklim değişikliğine ve doğal afetlere dayanıklı uzun ömürlü yapılar tasarlanması da yeşil inşaat trendlerine uyuyor. Çünkü çok daha uzun ömürlü ve kullanışlı yapılar inşa etmek, kısa periyotlarda eskiyen binaları yenileriyle değiştirmek için harcanan enerjinin ve maliyetin önüne geçer. Son dönemin yükselen değeri 3D yazıcılar da inşaat sektörü trendlerindeki yerini koruyor. 3 boyutlu yazıcı teknolojisi geliştikçe bu yazıcılarla üretilen evlerin maliyeti de düşüyor. Üstelik kullanılan malzemeler de sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde tasarlanabiliyor. Yani hem üretici ve kullanıcı için hem de dünyanın geleceği için çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Ve öyle görünüyor ki daha uzun yıllar bu teknolojiyi konuşacağız.
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon