Kişisel Blog

Düşünce Liderliği Nedir, Neden Önemlidir?

Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza birçok kavram girdi ya da geçmişin kavramları bugün daha popüler hale geldi. Bunlardan biri de düşünce liderliği. İlk anda yalnızca kurumsal bir kavrammış gibi görünen düşünce liderliği kavramı, aslında bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Peki, düşünce liderliği nedir ve kime düşünce lideri denir?

En başta şunu belirtmek lazım: Sosyal medya hesaplarında fazla takipçisi olan herkesi düşünce lideri olarak kabul etmek doğru olmaz. Çünkü thought leadership yani düşünce liderliği, ait olduğu sektörde güvenilir içgörülere sahip, rehberlik edebilen, yeni fikirler sunabilen, gelişmeleri yakından takip eden ve tüm mesleki birikimlerin sektörün tüm paydaşlarıyla nitelikli biçimde paylaşabilen kişileri ifade eder. Yani kurumsal liderlikten farklı olarak yalnızca işlerin mükemmel yürümesini sağlamaz, diğer insanlara da ilham olur ve yol gösterir. Sektörünün en ön safında yer alan bir düşünce lideri, düzenli olarak sektörünün her paydaşını yönlendirecek içerikler sunar, görüşler belirtir, ufuk açar.

Her sektörde karşılık bulabilen düşünce liderliği, kendi sektöründe geniş bir etki alanını kapsar ve ifade ettiği fikirleri uygulama konusunda da başarılıdır. Yani sadece teori ile değil, pratik ile de farkını gösterir, etkisini hissettirir. Peki, son yıllarda bu kavram neden tekrar popüler oldu, yani düşünce liderliği neden önemli?

Ait olduğunuz ya da ilgi duyduğunuz herhangi bir sektör düşünün. O sektörde aklınıza gelen güçlü fikirlerin önde olmasının sebebi genellikle o alan ile özdeşleşmiş, bir markaya dönüşmüş yani düşünce lideri olmuş kişiler. Eğitim veren, geliştiren, sektörüne değer katan, yol gösteren, geniş kitlelere ulaşan bu kişiler, sadece varlıkları ve eylemleriyle hem kendilerinin hem de markalarının ya da bağlı oldukları firmanın benzersiz bir tanıtımını yaparlar.
Sektörün herhangi bir noktasında yer alan çalışanlar ya da merkezde yer alan firmaların ihtiyaç anında akıllarına gelen ilk isim olunmasını sağlayan düşünce liderliği; güvenilirlik, saygınlık, tanınırlık kazandırır. Yani o sektörün en önemli figürlerinden birine dönüşmenizi sağlar. Tabii düşünce lideri olmak için dikkat edilmesi gereken noktalar, atılması gereken adımlar var.

“Düşünce lider nasıl olunur?” sorusunun cevabında ilk adım, uzmanlık alanının netleştirilmesi. Güvenilirlik ve itibar inşa etmek için uzmanlık alanına bağlı kalmak da şart. En iyi olunan yani uzmanı olunan alan belirlendikten sonra en önemli noktalardan biri, birden fazla alana yayılmamak. Birçok konuya değinmek yerine asıl konuyu derinlemesine ele almak ve her noktasına hakim olmak gerekiyor. Bu aynı zamanda tutarlılığı da beraberinde getirecektir.
Bir sonraki aşama tabii ki değerli ve benzersiz içerikler üretmek. Eğitimler, makaleler, videolar, tasarımlar ve diğer içerik biçimlerinden faydalanarak kaliteli, faydalı ve diğer kaynaklarda bulunmayacak içerikler üretildikçe hedef kitlenin dikkati daha fazla çekilebilir. Tabii alan seçiminde ve içerikte olduğu gibi düzen konusunda da tutarlı olmak gerekiyor. Güvene dayalı bir ilişki olduğu için bu nokta oldukça önemli. Bunu sağlamak için de alana dair en önemli konuları, yeni gelişmeleri, sorunları ve çözümlerini düzenli aralıklarla işleyip paylaşmak şart.

Bu noktada bir hatırlatmaya daha ihtiyaç var: Düşünce lideri olmak için benzersiz bir bakış açısına değil de alana hakimiyete ve ufuk açısı, yol gösterici çözüm önerilerine ihtiyaç var. Yani hedef kitlenin kendi sorunlarına çözüm bulabileceği bir adres olmak gerekiyor. Bu nedenle bir düşünce liderinin de bildiği, deneyip öğrendiği, tecrübe ettiği ya da çok yakından takip ettiği şeyleri paylaşması yeterli.

Tabii bir alanda uzman olmak demek, o alandaki yeni gelişmeleri ve daha az bilinen noktaları da öğrenmeyi gerektirir. Bu nedenle sektörde neler olup bittiğini, trendleri, beklentileri, talepleri, yeni teknolojileri daima takip etmek gerekiyor.

Tüm bunları başarıyla hayata geçirmek için ise güçlü bir iletişim geliştirmek şart. Fikirleriniz ve deneyimleriniz ne kadar değerli olursa olsun kaliteli içerikler ve güçlü bir iletişim stratejisi ile yaratıcı şekilde hedef kitleye sunulmadığı sürece hak ettiği karşılığı bulması neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle tasarım, kayıt, metin, yönetim gibi işlemler için uzmanlardan yardım almak gerekir. Böylece verilmek istenen mesaj en kaliteli, yaratıcı ve basit şekilde sunulabilir.

Tüm bu adımlar ise daha tanınır olmayı, bağlantıların güçlenmesini, etki alanının artmasını ve gücü beraberinde getirir. Düşünce lideri olma süreci çok kısa olmadığı için de sabırla ve özenle plana sadık kalmak, gelişimi ve yeniliği bir alışkanlık haline getirmek şart.
 
Girişimcilik
Şehircilik ve Çevre
İnovasyon